Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Helsingoranerne skal kildesortere madaffaldet

22. februar 2018
Helsingoranerne skal kildesortere madaffaldet
Helsingør kommune har netop vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald, som også indeholder en ordning om separat indsamling af organisk dagrenovation. Den nye ordning forventes udrullet inden for et år.

Byrådet i Helsingør kommune vedtog på et møde den 29. januar et nyt regulativ for husholdningsaffald.

De væsentligste ændringer i regulativet i forhold til det nuværende er følgende:

  • Krav til alle husstande om sortering af dagrenovationen i madaffald og restaffald
  • Krav til alle husstande om frasortering af metal og plast til genanvendelse
  • Ejerskab til beholdere overgår fra privat til Forsyning Helsingør
  • Muligheden for fritagelse for gebyr for genbrugsplads for boligselskaber med lokal genbrugsplads fjernes
  • Kravene til lokale genbrugspladser præciseres
  • Nye skærpede krav til sortering af bygge- og anlægsaffald
  • Generelt forbud mod afbrænding af haveaffald

Der vil blive 14 dages tømning af madaffald og restaffald, og begge affaldsfraktioner skal emballeres i solide poser for at forebygge lugtgener eller uhygiejniske forhold. Der er lagt op til, at ugentlig tømning om sommeren kan bestilles mod ekstra betaling, hvis dette ønskes. 

Beslutningen om obligatorisk kildesortering af affald skal også ses i lyset af, at EU's kommende affaldsdirektiv vil kræve kildesortering og genanvendelse af madaffald senest i 2023.

En række kommuner (Egedal, Randers, Silkeborg, Gribskov, Holbæk, Halsnæs, Hillerød) er blevet spurgt om deres erfaringer med at 14 dages tømning af kildesorteret madaffald, og det fungerer godt uden særlige lugtgener. Der kan være ganske få klager i særligt varme perioder (under 1% af husstandene) typisk om lugt eller maddiker. Klagerne ses især i forbindelse med opstart, men falder efterhånden, som borgerne vænner sig til ordningen og tager gode råd om håndteringen af madaffald til sig. Alle kommunerne informerer aktivt med gode råd for at undgå gener.

Helsingør kommune, og Aarhus kommune, kæmpede for år tilbage med at få indsamling og den biologisk behandling af madaffaldet til at virke. Begge kommuner endte begge med at stoppe kildesorteringen af madaffaldet. De dyrekøbte erfaringer blev efterfølgende opsummeret i et notat af Miljøstyrelsen.  

Referatet fra Helsingør kommunes byrådsmøde den 29. januar 2018 kan hentes her (se siderne 17-> og  224->)

Miljøstyrelsens notat fra 2011 om de gamle erfaringerne fra Helsingør og Aarhus med kildesorteret madaffald kan hentes her 

Vigtigste ændringer i det kommende EU-affaldsdirektiv fremgår af DAKOFAs nyhed fra 11. januar her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.