Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Seneste nyt om de kommende affaldsdirektiver

11. januar 2018
Seneste nyt om de kommende affaldsdirektiver
Danmark ser ud til at skulle genanvende 65% af husholdningsaffaldet i 2035, men detaljerne i de kommende affaldsdirektiver lader vente på sig lidt endnu.

Tilføjelse pr. 26. februar: Teksterne til de reviderede affaldsdirektiver er blevet offentligt tilgængelige og kan findes via denne DAKOFA-nyhed her. Der udestår nu kun den formelle godkendelse af Rådet og Europa-parlamentet. 

Som tidligere nævnt i denne tidligere nyhed på DAKOFAs hjemmeside, indgik Rådet og Parlamentet den 18. december en foreløbig aftale om de nye affaldsdirektiver. De endelige formuleringer af direktiverne er endnu ikke offentliggjort, men foreløbige meldinger tegner et billede af indholdet.

Tidligere i dag blev Parlamentets miljø-komité de-briefet på udkommet af den sidste trilog-forhandling, der som bekendt fandt sted den 18. december sidste år. På mødet fremlagde  Ms. Vălean, der er den rumænske formand for miljøkomitéen, at der nu er sat nye bindende mål for genbrug og genanvendelse af ”municipal waste” samt en betydelig reduktion i de affaldsmængder, der sendes til deponi. De nye mål skal også baseres på mere tydelige definitioner samt mere specifikke beregningsmetoder end det har været tilfældet i de nugældende direktiver, således at landenes performance bliver langt mere sammenlignelig end det hidtil har været tilfældet.

Ifølge Ms. Vălean er madsplid blevet inkluderet i affaldsrammedirektivet med vejledende mål. Hun kunne ydermere berette, at man er blevet enige om en række klausuler, som skal evaluere de foreløbige fremskridt i 2024. Endelig kunne formanden også bekræfte, som tidligere nævnt, at de forhandlende parter er blevet enige om særlige bestemmelser vedrørene udvidet producentansvar.

Som nævnt er ordlyden af de nye direktiver endnu ikke offentliggjort, og der er lige nu lidt forskellige meldinger vedr. bindende mål for genbrug eller ej, så det bliver interessant at se den endelige tekst, men ifølge en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen kan vi forvente, at de nye mål ser ud som følger:

  • i 2025 skal 55 % af husholdningsaffaldet genanvendes. I 2030 skal det nå 60% og i 2035 65%. Disse mål vil tage udgangspunkt i den nye definition af "municipal waste" 
  • Målet for den maksimale mængde, der må deponeres vil i 2035 være 10%.

Den nye aftale betyder ydermere, at:

  • Der fra 2023 vil være krav om separat indsamling af bioaffald (madaffald, kildesorteret organisk dagrenovation o. lign.)
  • Der fra 2025 vil være krav om separat indsamling af tekstiler
  • Det fra 2025 bliver obligatorisk at have producentansvar på emballager

Endelig kan Miljøstyrelsen også bekræfte, at der i de nye direktiver er et øget fokus på affaldsforebyggelse.

Så snart de endelige vedtagne direktiv-tekster er blevet offentliggjort, vil du kunne finde dem her på DAKOFAs hjemmeside. 

 

(EU krav om separat indsamling af madaffald fra 2023 er omtalt på denne DR nyhed, som også citerer Miljøstyrelsen, se her

(Kommissionens udspil fra december 2015 til reviderede affaldsdirektiver kan findes via dette link her)

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.