Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Vi har overskredet den planetære grænse for plast og kemikalier

23. november 2022
Vi har overskredet den planetære grænse for plast og kemikalier
Der er omkring 350.000 kemikalier på det globale marked og vi kender ikke effekterne af dem alle

På konferencen om plastikforurening, arrangeret af Det Nationale Plastikcenter og MarinePlastic i samarbejde med DAKOFA, fik vi præsenteret den nyeste forskning indenfor plastikforurening.

Bethanie Carney Almroth fra Göteborgs Universitet præsenterede konceptet med planetære grænser og den nye kategori: kemisk forurening og ”novel entities”.  Hun er en del af en international forskergruppe, bl.a. med deltagelse af DTU, som har skrevet en artikel, der konkluderer, at vi har produceret så mange tusind kemikalier, at jorden ikke længere kan omsætte og neutralisere dem.

Planetære grænser for ni hovedområder

Den planetære grænse er en metode til at opgøre klodens tilstand indenfor ni områder, og dermed hvor stor en menneskelig påvirkning planeten kan klare, uden at der sker væsentlige ændringer i den globale miljøtilstand. Det kaldes en planetær grænse eller et sikkert handlingsrum. Hvis man overskrider et eller flere af de sikre handlingsrum, øges risikoen væsentligt for uforudsigelige og uoprettelige forandringer. Metoden anvendes også i Reduction Roadmap om klimaforandringer.

De ni områder, hvor man ser på planetære grænser er: ozonnedbrydning, tab af biodiversitet, klimaforandringer, forsuring af verdenshavene, ferskvandsforurening, ændringer af jordsystemer, kvælstof og forfor strømme til biosfæren og havene, luftbårne partikler i atmosfæren, kemisk forurening og ”novel entities”. De præsenteres typisk i et edderkoppespind-diagram med de planetære grænser som akser og en cirkel i midten med det sikre handlingsrum.

“Novel entities” er defineret som "nye stoffer, nye former for eksisterende stoffer og modificerede livsformer", herunder "kemikalier og andre nye typer konstruerede materialer eller organismer, der ikke tidligere er kendt af jordsystemet, såvel som naturligt forekommende grundstoffer (f.eks. tungmetaller) mobiliseret af menneskeskabte aktiviteter" (se engelsk definition i artiklen  nedenfor).

Planetære grænser overskredet bl.a for plast og kemikalier

Bethanie Carney Almroth fremhævede, at vi har overskredet den planetære grænse for plast og kemikalier. Produktionen af kemikalier og plast er steget markant, fx er den globale produktion af plast jf. OECD øget med 250 pct. fra 130 millioner ton i 1990 til 460 millioner ton i 2019. Den årlige udledning af plastaffald til vand-økosystemerne fra Centralasien og Latinamerika forudsiges at stige fra 30 Mt i 2020 til 70 Mt i 2030, hvis ikke der gøres noget.

Det er anslået, at der er 350.000 kemikalier (eller blandinger af kemikalier) på det globale marked. Næsten 70.000 er blevet registreret i det seneste årti og ca. 30.000 kemikalier er kun blevet registreret i vækstøkonomier, hvor der ofte er begrænset affaldshåndtering. Pt. indgår kun 65 kemikalier i ecotoxisk forskning.

To kemiske stoffer, metalochlor (pesticid) og BPA (polymer/plast additiv), alene optager 1/1000-del af det sikre handlingsrum for ferskvandsforurening. Et vigtigt aspekt er, at de kemiske stoffer ikke kun påvirker ét område af de planetære grænser, men at der ofte er en dominoeffekt, så flere områder påvirkes. I 2009 havde vi overskredet det sikre handlingsrum for tre områder og i 2015 var det fire områder.

Under EU’s kemikalielovgivning, REACH, er der kun foretaget en grundig vurdering af en lille andel af de mange kemiske stoffer. Det Europæiske Kemikalieagentur er ved at vurdere eller har vurderet ca. 2.400 stoffer (december 2020) og mange tusind stoffer venter stadig på at blive vurderet.

Oplægget "Plastic Pollution and the Planetary Boundary Framework" var del af konferencen Plastforurening - hvad er problemerne og hvordan kan vi minimere dem?, som blev afholdt den 14. november 2022. Program mv. kan findes her

Læs også DAKOFAs nyhed med resultater fra MarinePlastic projektet, som blev fremlagt på konferencen den 14. november 2022, se her

Læs evt. artiklen Environ. Sci. Technol. 2022, 56, 1510−1521, Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities

Se evt. NetFlix filmen "Breaking Boundaries: The Science of Our Planet" fra 2021 (NB. kategorien Novel Entities er ikke medtaget i denne film)

Læs evt. OECD 2022, Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options

Se evt. TED Talk, Let the environment guide our development | Johan Rockstrom

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.