Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Reduction Roadmap – vejen til at nå målet i Parisaftalen

09. november 2022
Reduction Roadmap – vejen til at nå målet i Parisaftalen
En brat opvågning for byggebranchen hvis drivhusgasemissionerne skal reduceres til 0,4 kg CO2-ækvivalenter/m2/år.

Building Green i København præsenterede Sinus Lynge, Mikkel Hallundbæk Schlesinger & Steffen Maagaard Reduction Roadmap – Så hurtigt skal vi reducere udledningerne i byggeriet for at overholde Parisaftalen.

Formålet med Reduction Roadmap er at udvikle et operationelt værrktøj til byggebranchen, der omsætter den planetære grænse for klimaforandringer til et reduktionsmål for nyt, dansk boligbyggeri.

Den planetære grænse er en metode til at opgøre klodens tilstand indenfor ni områder, og dermed hvor stor en menneskelig påvirkning planeten kan klare, uden at der sker væsentlige ændringer i den globale miljøtilstand - en planetær grænse eller et sikkert handlingsrum. Hvis man overskrider et eller flere af områderne, øges risikoen væsentligt for uforudsigelige og uoprettelige klimaforandringer.

Her følger en kort gennemgang af beregningen:

  1. Forfatterne tager udgangspunkt i en beregnet planetær grænse på 2,51 mia. ton CO2-ækvivalenter/år. Til sammenligning blev der på globalt plan udledt 47,9 mia. ton CO2-ækvivalenter i 2019, dvs. udledningen skal reduceres med 96 pct. for at blive indenfor den planetære grænse. Danmark udledte 44,7 mill. ton CO2-ækvivalenter i 2020, eller 7,7 ton per dansker.
  2. Danmarks befolkning på 5,9 millioner udgør 0,075 pct. af verdens samlede befolkning på 7,9 milliarder personer. Hvis man anvender en fordelingsnøgle, hvor alle mennesker har krav på det samme råderum, må Danmark maksimalt udlede 1.882.500 ton CO2-ækvivalenter om året.
  3. Nybyggeri af boliger udgør ifølge forfatterne 3,3 pct. af den danske udledning af drivhusgasser. Hvis denne andel holdes konstant i fremtiden, kan der maksimalt udledes 62.123 ton CO2-ækvivalenter/år. I Danmark bygger vi omkring 3 mio. m2 boliger om året, så målet bliver, at et boligbyggeri over en 50 årig periode maksimalt kan udlede 20,22 ton CO2-ækvivalenter/m2 eller 0,4 CO2-ækvivalenter/m2/år. 

BUILDs opdaterede rapport om klimapåvirkninger fra 60 bygninger viser en gennemsnitlig klimabelastning for boligbyggeri på 9,63 kg CO2-ækvivalenter/m2/år (i de valgte bygninger er der dog indarbejdet elementer af bæredygtighed i disse byggerier). Med en reduktion på 96 pct. betyder det, at målet bliver 0,4 kg CO2-ækvivalenter/m2/år. 

Det er nogle noget anderledes værdier end i National strategi for bæredygtigt byggeri, som sætter en grænseværdi i bygningsreglementet for klimapåvirkningen for nybyggeri over 1000 kvadratmeter fra 2023 på 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år. Grænseværdien skal genforhandles hvert 2. år.

Forfatterne til Reduction Roadmap skriver da også, at metoden er et forsøg på at udvikle en metode til beregning af klimareduktionsmål for byggeriet, og at forudsætninger og metoden til at omsætte planetære grænser til reduktionsmål for nyt dansk boligbyggeri kan og skal diskuteres.

På Building Green blev det kommenteret, at man kun ser på nybyggeri, men renovering og bevarelse af bygningsmasse er bedre. Og måske er det endnu bedre at bygge mindre boliger, så hver person har færre m2 i fremtiden.

Forfatterne selv nævnte, at her havde de kun set på klimapåvirkninger, men at andre miljøpåvirkninger også bør også tages med. Udgangspunktet i første omgang har været, hvad der er af tilgængelige data. 

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.