Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Verden over forpligter plastaktører sig til 2025-mål

30. oktober 2019
Verden over forpligter plastaktører sig til 2025-mål
I oktober 2018 forpligtede en lang række virksomheds- og regeringsledere samt organisationer sig til et fælles løfte om at løse de globale plastproblemer frem mod 2025. Nu gøres der for første gang status for den globale ”commitment”

”Global commitment”, der er et initiativ mellem Ellen MacArthur Fonden og FN, arbejder helt overordnet for, at aktører fra hele plastværdikæden går sammen for at skabe en global cirkulær økonomi for plast og plastemballager, i hvilken plast aldrig bliver affald eller forurening. I aftalen ligger især en ambition om, at aktørerne arbejder videre og bredere end ”bare” genanvendelse og programmet lægger således op til, at aktørerne gennem innovation, gentænkning af produktdesign og værdikædesamarbejde samt nye forretningsmodeller for genbrug skaber nye muligheder for at gøre forretning samtidig med, at de reducerer deres forbrug af plastemballager. Som det bærende element for aftalen var den fælles vision for 2025 således at:

  • Eliminere problematiske eller unødvendige plastemballager gennem redesign, innovation og nye forretningsmodeller
  • Genbrugsmodeller anvendes, hvor det er relevant, hvilket reducerer behovet for engangsemballage
  • Alle plastemballager er 100% genbrugelige, genanvendelige eller kompostbare
  • Alle plastemballager genbruges, genanvendes eller komposteres i praksis
  • Brug af plast helt er afkoblet fra forbruget af begrænsede ressourcer
  • Alle plastemballager er fri for farlige kemikalier, og at alle involverede personers sundhed, sikkerhed og rettigheder respekteres. 

Siden lanceringen har mere end 400 aktører underskrevet aftalen, til hvilken knap halvdelen, herunder både virksomheder og regeringer, har udarbejdet og offentliggjort konkrete mål for 2025. Disse aktører har nu for første gang indrapporteret sine data, hvorfor det nu er muligt dels at gøre status og dels at sætte en baseline for fremtidige statusopgørelser. 

Det går i den rigtige retning
Ifølge den nye rapport har underskriverne vist både vilje og ambitioner inden for alle seks områder. Både virksomheder og regeringsledere har vist sig villige til at lægge et fundament for at kunne både igangsætte og opskalere handling og mange har allerede igangsat konkrete aktiviteter, som skal lede dem i retning af at nå deres individuelle mål. Nogle har valgt at udfase problematiske stoffer eller produktkategorier. Andre har ændret produktdesign for at forbedre muligheden for genanvendelse eller er begyndt at indarbejde (større) mængder genanvendte materialer i deres produktdesign. Igen er der andre, der har igangsat konkrete pilotprojekter i forhold til at øge andelen af direkte genbrug.

I tillæg til den generelle vurdering af underskriftsholdernes mål og arbejde, præsenterer rapporten også en række good-practice eksempler, som man kan lade sig inspirere af.

Vi er kun lige begyndt
For at 2025-målet skal nås kan aktørerne imidlertid, ifølge den nye rapport, ikke hvile på laurbærrene. Opskalering af eksisterende samt igangsætning af yderligere initiativer er en nødvendighed, ligesom det generelle ambitionsniveau stadig skal øges – særligt i forhold til aktiviteter, der rækker ud over genanvendelse som eksempelvis forebyggelse og genbrug. Der er ligeledes også brug for, at ambitiøse programmer for investeringer, innovation og transformation igangsættes omgående, hvis 2025-målene skal nås.   

Læs mere

Du kan læse den nye opgørelse i ”The New Plastics Economy Global Commitment 2019 Progress Report” her

Du kan også læse mere om lanceringen af selve aftalen her

Læs mere i vidensbanken

PlastCirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.