Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Støtte til CCS af biogent CO2: markedsdialog om udbud af 2,6 mia. kr.

18. april 2023
Støtte til CCS af biogent CO2: markedsdialog om udbud af 2,6 mia. kr.
Energistyrelsen kan give støtte til CO2-fangst fra biogene kilder og efterfølgende lagring i undergrunden. Det gælder ved CO2 fra biogas-opgradering, biomassebaseret kraft- og varmeproduktion, biogene del af CO2 fanget på affaldsforbrændingsanlæg samt kulstoffangst direkte fra atmosfærens CO2. Informationsmøde om den igangværende markedsdialog den 26. april.

Som en del af den danske finanslov for 2022 vedtog et flertal af Folketingets partier at oprette den såkaldte NECCS-pulje (Negative Emissions via CCS), som er målrettet støtte til etablering af en værdikæde for negative emissioner.

  • Puljen har et samlet budget på 2,6 mia. kr. (2023-priser) og skal dække omkostninger til opsamling, transport og permanent lagring af biogent eller atmosfærisk CO2.
  • Puljen har til formål at realisere 0,5 millioner tons negative CO2-udledninger om året.
  • Under den første markedsdialog gav potentielle tilbudsgivere og markedsoperatører input til Energistyrelsen vedrørende bl.a. tidsplan, frivillige CO2-kreditter og bod.
  • NECCS-puljen opererer med en støtteperiode på 8 år. 

Energistyrelsen afholdt et informationsmøde om NECCS-puljen den 13. april om deres overordnede overvejelser omkring udmøntningen af puljen. Her fremgik det bl.a. at

  • Tilskuddet vil dække udgifter til CO2-fangt på anlæg placeret i Danmark og efterfølgende transport og deponering i undergrunden i Danmark eller udlandet. Byderen skal stå for hele CCS-værdikæden og skal garantere at lagringen begynder i 2025. 
  • Der er ingen krav til minimum eller maksimale mængde CO2 fanget og lagret af byderen (inden for puljens størrelse på 2,6 mia. kr.)
  • Præsentationen fra informationsmødet kan hentes her

Informationsmøde om 2. runde af markedsdialog om NECCS-puljen

Energistyrelsen arbejder fortsat på at designe og tilrettelægge udbuddet af NECCS-puljen og inviterede den 31. marts 2023 potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører til at deltage i anden runde af markedsdialog om puljen. Markedsdialogen giver markedsaktører, herunder potentielle tilbudsgivere, mulighed for at afgive skriftlig feedback, input og anbefalinger til Energistyrelsens foreløbige overvejelser omkring udbuddet. Markedsaktørernes bidrag vil tjene som input til Energistyrelsens endelige udformning af udbudsmateriale og -betingelser.

Der er deadline den 8. maj for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 2 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund" samt for generelle bemærkninger til materialet, herunder ” Appendix A: Requirements specification”. Den 17. maj er der deadline for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 3.3 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund"

Energistyrelsen afholder et informationsmøde den 26. april om 2. runde af markedsdialogen. Mødet skal give deltagerne en grundig introduktion til Energistyrelsens overordnede overvejelser omkring vigtige elementer af udmøntningen af NECCS-puljen. Der er også mulighed for at deltage i informationsmødet online.

Tilmelding til informationsmødet senest den 24. april kl. 13.00 her

Find yderligere informationer på Energistyrelsens hjemmeside her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.