Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser vil modvirke konkurrenceforvridning

02. september 2022
Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser vil modvirke konkurrenceforvridning

Kunde- og driftsforhold skal adskilles fra myndighedsopgaver via kommunale selskaber, hvilket øger gennemsigtigheden. Kravet vil måske også omfatte deponier i fremtiden.

Det er baggrunden for aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om ”Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser” af 30. august 2022 (som annonceret i DAKOFA-nyhed den 1. september 2022). Aftalen bygger på en imødegåelse af den opståede konkurrenceforvridning, som følger af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser.

Selskabsgørelsen vedrører kommunernes levering af affaldsydelser, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt den tilhørende administration. Driftsopgaver og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Dermed skabes øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver.

Ikke-brofaste øer og deponier?
Ifølge aftalen vil det blive undersøgt, om det vil være ”muligt og hensigtsmæssigt” at undtage ikke bro-faste øer for kravet om selskabsgørelse ”på en måde, hvor konkurrenceforvridningen fortsat imødegås”.
Desuden undersøges det ifølge aftalen nærmere, om kommunernes drift af deponier også med fordel kan selskabsgøres.

Ikrafttrædelse i 2024 – og aftalens udmøntning

Aftalepartierne vil blive inddraget i udmøntningen af selskabsgørelsen. Der vil være en overgangsperiode fra lovens ikrafttrædelse og frem mod, at kommunerne skal have selskabsgjort leveringen af affaldsydelser. Det forventes, at et lovforslag kan træde i kraft i 2024.

Partierne er enige i, at aftalen skal betragtes som et forlig, hvilket formelt betyder, at aftaleteksten beskriver, hvilke initiativer parterne er blevet enige om. Først herefter begynder arbejdet med at finde ud af, hvordan aftalen skal føres ud i livet. Ifølge definitionen af en politisk aftale/et forlig hedder det, at hvis der er tale om en stor aftale, skal der måske laves ny lovgivning, mens hvis det er en lille aftale, kan det være, at den bare sætter en undersøgelse i gang eller ændrer i praksis på et bestemt område. Vi afventer således de kommende skridt for en konkret udmøntning af aftalen.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.