Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye politiske aftaler netop offentliggjort

01. september 2022
Nye politiske aftaler netop offentliggjort

Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter, øget genanvendelse af tekstiler, kontrol med stigninger i affaldsgebyret samt styrkelse af affaldstilsynet. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige og politiske aftaler er indgået.

"Den grønne omstilling af affaldssektoren er godt i gang," lyder det fra miljøminister Lea Wermelin, som fortsætter: ”Herhjemme er vi allerede godt i gang med at sortere vores affald til gavn for klima og miljø. Når borgerne gør en grøn forskel ved skraldespanden, skal de kunne stole på, at det affald, de sorterer, ikke bliver blandet sammen, går op i røg eller ender på en losseplads ude i verden.”

Derfor styrker regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu affaldstilsynet og kontrollen med eksport og import af affald. Samtidig er der sat en ”ambitiøs frist” for kommunernes husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald, så alle borgere senest pr. 1/7 2023 skal kunne sende tekstilaffald til genanvendelse i stedet for forbrænding. Der indføres desuden en mere "robust regulering" af affaldsgebyret, så borgernes udgifter til affaldshåndtering holdes nede.

Sådan lyder hovedpunkterne i en ny aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Aftalen er en opfølgning på Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020, som vil føre til en reduktion på cirka 0,7 millioner ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030.

Der er desuden enighed om, at kommunernes levering af affaldsydelser skal selskabsgøres, for at imødegå den opståede konkurrenceforvridning, som følger af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020.

”Lige nu forbruger vi langt mere, end vores klode kan holde til. Det er absolut nødvendigt, at vi reducerer vores affaldsmængder og genanvender mere. Med den her aftale er vi i dag et skridt tættere på en klimaneutral affaldssektor. Hvor borgerne kan stole på, at når de sorterer affald, så bliver det rent faktisk genanvendt. Og hvor vi alle gør en grøn forskel ved skraldespanden og passer bedre på planetens naturressourcer”, siger miljøminister Lea Wermelin.

”Affald skal genanvendes ikke brændes af. I 2020 blev et bredt flertal enige om, at Danmarks affaldssektor skal være klimaneutral og vi skal have bragt co2-udledningerne fra affald drastisk ned. Nu tager vi de næste konkrete skridt og sikrer særligt, at affald i langt højere grad genanvendes. Og det gør vi uden at det slår hul i danskernes pengepung. Det er grøn fornuft og en god dag for både klima og borgere,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Du kan læse den udgivne pressemeddelelse og finde de to politiske aftaler, som er henholdsvis ”Opfølgende aftale… om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og ”Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser” ved at trykke hér.

DAKOFA vil desuden vende tilbage med uddybende nyheder vedrørende de politiske aftaler i forbindelse med udsendelse af DAKOFAs nyhedsbrev på mandag, den 5. september.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.