Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Sektorkøreplanen for handel er netop offentliggjort

08. oktober 2021
Sektorkøreplanen for handel er netop offentliggjort
Planen er en del af arbejdet med klimapartnerskaberne, hvor der for hvert partnerskab udarbejdes en sektorkøreplan.

Sektorkøreplanerne samler regeringens og erhvervslivets tiltag for at styrke klimaindsatsen med udgangspunkt i de anbefalinger, som partnerskaberne præsenterede i marts 2020. Dermed giver de et overblik over de igangsatte grønne indsatser, der vil blive arbejdet videre med i de kommende år.

Såvel tekstiler, madspild som emballage indgår i klimapartnerskabet for handel med dertil hørende anbefalinger til regeringen og til sektorerne selv. Den netop offentliggjorte sektorkøreplan for handel indeholder derfor en god oversigt over alle anbefalingerne og status for disse tre områder.

Hvad angår tekstilaffald er kravet om indsamling ved husstandene udskudt fra at træde i kraft allerede d. 1. januar 2022 til nu tidligst at træde i kraft 1. juli 2023 og senest 1. januar 2025. Der afventes derfor en politisk beslutning om præcist, hvornår tekstilaffald skal indsamles fra husholdningerne.

Som nævnt indeholder sektorkøreplanen en oversigt over alle anbefalinger fra sektorsamarbejdet for handel, hvoraf de fleste tidligere været omtalt her på DAKOFAs hjemmeside.

 

Baggrundsmateriale

Du finder hele sektorkøreplanen for handel her på Erhvervsministeriets hjemmeside

Du finder DAKOFAs tidligere nyheder om klimapartnerskabet for handel her:

Bekæmpelse af madspild - en vigtig klimaindsats!

Danmark vil i 2030 være førende i Europa på genanvendelse af tekstiler

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.