Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Danmark vil i 2030 være førende i Europa på genanvendelse af tekstiler

26. marts 2020
Danmark vil i 2030 være førende i Europa på genanvendelse af tekstiler
Dette er visionen for "Klimapartnerskabet for handel", der foreslår at genanvendelsen af tekstiler øges fra 2% til 50%. Partnerskabet mener, at der er behov for at introducere den cirkulære økonomis principper i værdikæderne kombineret med effektive rammevilkår, der adresserer både design, produktion, distribution, brug og genbrug, indsamling og genanvendelse af tøj og tekstiler.

Tekstilvisionen for klimapartnerskabet for handel
Handelens klimapartnerskab ønsker en tekstilindsats, som både nedbringer miljø- og klimabelastningen og sikrer, at danske virksomheder kommer ombord i kommende EU-lovgivning før tid for at kunne bidrage effektivt til omstillingen og bidrage til design- og teknologiudvikling samt nye arbejdspladser. Danmark skal inden 2030 anerkendes som førende i EU med hensyn til at designe, fremstille, bruge og genanvende tøj og tekstiler på en bæredygtig måde.

Tekstilindsatsen skal gøre Danmark til verdensmestre i at fremstille og bruge tøj og tekstiler på en bæredygtig måde igennem re-design, nye produktionsmetoder, oplyst forbrugsadfærd og sortering og indsamling med henblik på at øge genbrug, genanvendelse og innovative genanvendelsesteknologier.

Klimapartnerskabets bud på initiativer og tiltag
Tekstilindsatsens ambitioner skal indfries ved at gennemføre 5 emner og 18 initiativer og anbefalinger koordineret af det første og vigtigste initiativ: "Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler" (PBTT). Partnerskabet skal drives af branchen, som igangsætter initiativerne i samarbejde med regeringen og myndigheder.

Emne/initiativ 1: Etablering af "Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler" (PBTT)
PBTT foreslås i udgangspunktet at være drevet af relevante repræsentanter fra erhvervslivet i samarbejde med relevante videnscentre og myndigheder for at sikre effektiv koordinering og gennemførsel af tekstilindsatsens initiativer. Partnerskabet skal blandt andet:

  • Beslutte igangsættelse og gennemførsel af tiltag, som sikrer en tilpasning af rammevilkår og en markedsbaseret og konkurrencedygtig omstilling
  • Indsamle og formidle viden omkring tøj og tekstilprodukters klimaaftryk samt fremme klimaviden, herunder vurdering af klimaaftryk og brug af relevant certificering, for eksempler ISO 14001 miljøledelse, Higg-indekset eller "Svanen og Blomsten".
  • Igangsætte informationskampagner til borgere og virksomheder for at sikre et højt vidensniveau om bæredygtige tekstiler

Det foreslås, at myndighederne faciliterer udvikling og gennemførsel af projektudbud, som anses for nødvendige for at igangsætte de nødvendige initiativer. Myndighederne bør ligeledes sikre gennemførsel af tiltag, som partnerskabet ønsker gennemført for at ændre på de rammebetingelser, som hæmmer omstillingen.

Som nævnt lægger anbefalingerne op til, at nedenstående emner og initiativer koordineres af "Partnerskabet for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler".

Emne 2: Udvikling af bæredygtigt tøj og tekstiler i en cirkulær økonomi
Handlens egne initiativer/tiltag og anbefalinger til regeringen:
2. Styrke de eksisterende designuddannelser
3. Øgede designkompetencer på virksomheder
4. Udvikling af cirkulære økonomiske tiltag og nye forretningsmodeller

Handelens egne initiativer/tiltag:
5. Branchen beskriver model for indsamling og sortering af tekstiler
6. Branchen anbefaler tiltag for at nedbringe tekstilspild

Initiativ, der anbefales til regeringen:
7. Gennemføre ensartet sortering i alle kommuner

Emne 3: Certificering og mærkning af tøj og tekstiler
Handlens egne initiativer/tiltag:
8. Certificeringsordninger og standarder med relevante klimakrav skal kortlægges og anbefales

Initiativer der anbefales til regeringen:
9. De officielle miljømærker "Svanen og Blomsten" skal udvikle relevante klimakrav
10. Etablere incitamenter, der fremmer import af bæredygtige tekstiler
11. Undersøge om programmer for udviklingsbistand kan fremme klimavenlig produktion

Emne 4: Bæredygtig forbrugsadfærd for tøj og tekstiler
Handlens egne initiativer/tiltag og anbefaling til regeringen:
12. Gennemføre informationskampagner, der fremmer klimavenligt forbrug af tøj og tekstiler
13. Vurdere muligheden for reparationsfradrag for at udvikle servicejobs, der reparerer
14. Indføre målsætninger for det offentlige indkøb og styrk indkøbsnetværk i hele Danmark

Emne 5: Mindre og mere effektiv transport af tøj og tekstiler
Handlens egne initiativer/tiltag:
15. Der udvikles dogmeregler for klimavenlig transport
16. Informationskampagner der fremmer effektiv transport af tøj og tekstiler i branchen
17. Brug af teknologi for at nedbringe transportbelastning fra returvarer
18. Brug af 3D-teknologi i designfasen for at nedbringe transportbelastningen

I de samlede anbefalinger kan du læse mere uddybende om de 18 initiativer og der findes ligeledes CO2-opgørelser for branchen samt beregninger af besparelser i relation til øget genanvendelse af tøj og tekstiler.

Dansk Erhverv har været sekretariat for "Klimapartnerskabet for handel" og Michael Løve, CEO Netto er formand for hele partnerskabet for handel, men arbejdet har i dette partnerskab været struktureret i 5 udvalg med følgende udvalgsformænd:

Madspild: Signe Frese, COOP
Tekstiler: Jens Obel, DK Company
Forbrugerkommunikation: Michael Løve, Netto
Klimaansvarlige værdikæder og sourcing: Rune Jungberg, JYSK
Emballage: Carsten Wandorf, Fritz Schur Consumer Group

Læs mere her:
Du kan læse alle anbefalingerne fra "Klimapartnerskabet for handel" her på Dansk Erhvervs hjemmeside 

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.