Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Bekæmpelse af madspild - en vigtig klimaindsats!

16. april 2020
Bekæmpelse af madspild - en vigtig klimaindsats!
I regeringens nedsatte klimapartnerskab for handel har et af sporene omhandlet madspild. Partnerskabet tilslutter sig overordnet FN’s Verdensmål om halvering af madspild i 2030 og en vision om, at ingen mad bortskaffes i 2035 uden udnyttelse af dets ressourcer.

Ifølge partnerskabet udgør spild af fødevarer på verdensplan cirka en tredjedel af alle varer produceret til konsum, hvilket svarer til cirka 8 procent af verdens samlede CO2-udledning. I Danmark og i mange andre industrialiserede lande sker det største madspild hjemme i husholdningerne, mens det i mindre udviklede lande sker langt tidligere i værdikæden. I Danmark udgør madspild cirka 3,8 procent af landets samlede CO2-udledning.

Mange fødevarevirksomheder oplever, ifølge partnerskabet, en række lovgivningsmæssige benspænd, som gør det svært for dem at mindske madspildet yderligere, fordi det opleves både som dyrt og administrativt besværligt at overholde reglerne. Samtidigt efterlyses der mere målrettet vejledning om alt lige fra regler om fødevaresikkerhed og sporbarhed til afgifter og moms, som giver alle relevante aktører konkret viden om håndtering og overholdelse af reglerne, så fortsat høj fødevaresikkerhed sikres.

Sektoren oplever, at der er behov for økonomisk støtte til forskning, innovation og digitale løsninger, som kan bidrage til at forebygge madspild, ligesom de mange frivillige kræfter og organisationer savner midler, så de kan sikre en mere stabil drift i hele landet.

Sektoren for handel støtter en national forebyggelse af madspildsuge og en styrket forbrugeroplysning generelt og samtidig lægges der op til, at madspild og klimavenligt forbrug skal være en del af handelsuddannelserne.

Partnerskabet anbefaler bl.a. regeringen:

  • Regelforenkling og mere vejledning i forbindelse med donation af fødevarer
    Partnerskabet er enige om, at det er særligt vigtigt med servicetjek af lovgivningen, regelforenklinger og bedre vejledning vedrørende donation af fødevarer, da de komplicerede regler afholder mange virksomheder fra at donere, ligesom det slider unødigt på de organisationer, som modtager donationer.
  • Mere risikobaserede tilbagetrækninger og tilbagekaldelser fra Fødevarestyrelsen
  • Oprettelse af national madspildspulje, der understøtter innovation og som forebygger og reducerer madspild. Denne pulje skal bl.a. medvirke til udvikling af digitale løsninger
  • Indførsel af national madspildsuge

Dansk Erhverv har været sekretariat for "Klimapartnerskabet for handel" og Michael Løve, CEO Netto er formand for hele partnerskabet for handel, men arbejdet har i dette partnerskab været struktureret i 5 udvalg med følgende udvalgsformænd:

Madspild: Signe Frese, COOP
Tekstiler: Jens Obel, DK Company
Forbrugerkommunikation: Michael Løve, Netto
Klimaansvarlige værdikæder og sourcing: Rune Jungberg, JYSK
Emballage: Carsten Wandorf, Fritz Schur Consumer Group

Læs mere her:
Du kan læse alle anbefalingerne fra "Klimapartnerskabet for handel" her på Dansk Erhvervs hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.