Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Politisk aftale om tilskudsordning på 1,25 mia. kr. til ét stort Power-to-X udbud

25. marts 2022
Politisk aftale om tilskudsordning på 1,25 mia. kr. til ét stort Power-to-X udbud
Hvordan PtX kan anvendes i Danmark (del af figur 1 i Regeringens strategi for Power-to-X, kilde: Energistyrelsen)
Folketinget indgik en bred politisk aftale den 15. marts 2022 om ”Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer” med fokus på støtte til produktion af grøn brint gennem elektrolyse af vand.

På møde i DAKOFAs Tekniske Råd den 24. marts det blev diskuteret, hvordan denne grønne brint også kan anvendes til produktion af plast og supplere den mekaniske genanvendelse. Ved Power-to-X anvendes elektricitet til at producere brint og ilt ud fra vand. Brinten kan anvendes direkte som energikilde eller ved forskellige processer og med anvendelse af CO2 (eller kvælstof fra luften) omdannes til andre energiformer eller produkter. Der kræves store mængder energi/elektricitet - især til elektrolysen men også til den efterfølgende produktsyntese.

Aftalen om "Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer" har følgende hovedelementer:

 • Mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i Danmark i 2030.
 • Udbygningen skal så vidt muligt ske på markedsvilkår.
 • Der udmøntes 1,25 mia. kr. til ét Power-to-X udbud til produktion af grøn brint.
 • Tilskuddet ydes som driftsstøtte i en 10-årig og betales pr produceret mængde grøn brint.
 • Udbuddet forventes tidligst afholdt i 2023, og alle midlerne udmøntes i en enkelt udbudsrunde.
 • Produktionen af brint støttes, fordi det samtidigt sikrer, at alle PtX-producenter, herunder som del af konsortier eller værdikædeprojekter, principielt kan deltage i udbuddet, idet alle PtX-teknologier indebærer, at der som led i processen produceres brint ved elektrolyse.
 • Brinten fra elektrolysen skal dokumenteres som vedvarende ved at være produceret med strøm fra vedvarende energikilder (VE). Fokus skal være på at fremme grøn brint og grønne PtX-produkter.
 • Realisering af elektrolysekapacitet-målsætningen vil øge behovet for grøn strøm. Regeringen vil fremlægge en plan for udbygning af VE med henblik på at sikre, at Danmark i 2030 er nettoeksportør af grøn energi.

Diskussion på Teknisk Råd

På mødet i DAKOFAs Tekniske Råd den 24. marts blev behovet for et mere nuanceret affaldshierarki diskuteret med udgangspunkt i IDAs "anbefalinger til en national indsats til at fremme højkvalitetsgenanvendelse i en cirkulær økonomi". Der er allerede nu et stort og umættet marked for genanvendt plastaffald af en høj og ensartet kvalitet, og det nuværende affaldshierarki skelner ikke mellem forskellige typer af genanvendelse.

Henrik Wenzel fra SDU supplerede diskussionen om mulighederne for mekanisk genanvendelse af plastaffald med et indlæg om ny plastproduktion gennem Power-to-X i sammenspil med Carbon Capture på bl.a. affaldsforbrændingsanlæg. Dette kunne være med til at få forurenet, lavkvalitetsplast ud af kredsløbet og dække (dele af) behovet for plast af høj kvalitet, som ikke trækker på yderligere forbrug af fossile energikilder. Desuden kunne en overskydende ilt fra elektrolyse på sigt anvendes til forbrænding af affald i ren ilt, hvilket vil gøre carbon capture billigere. Endelig vil der være store mængder overskudsvarme fra eletrolyseanlæggene, som (evt.) kan få forrang over affaldsforbrændingsvarme i flere fjernevarmenet.  

Regeringens strategi for Power-to-X

Forhandlingerne om den politiske aftale om støtte til Power-to-X elektrolyse havde udgangspunkt i Regeringens strategi for Power-to-X fra den 15. december 2021, som er baseret på fire pejlemærker:

 1. Power-to-X skal kunne bidrage til opfyldelse af Danmarks klimalov
 2. De regulatoriske rammer skal være på plads, så Danmarks styrkepositioner kan udnyttes, og Power-to-X på sigt kan agere på markedsvilkår
 3. Samspillet mellem Power-to-X og energisystemet skal styrkes
 4. Danmark skal kunne eksportere Power-to-X-produkter og -teknologier

Det nævnes i strategien, at der i skrivende stund (efteråret 2021) er annonceret projekter i Danmark på samlet ca. 7 GW elektrolyse frem mod 2030. Et udvalg af disse projekter er vist på et Danmarkskort på side 16 i strategien.

Den politiske aftale om "Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi)" af 15. marts 2022 kan hentes via Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets nyhed fra samme dag her 

"Regeringens strategi for Power-to-X" af 15. december 2021 kan hentes via Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets nyhed fra samme dag her . I samme nyhed er der også link til regeringens "Grøn gasstrategi". 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.