Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Opstart af dialogforum for batteriforordningen

25. august 2023
Opstart af dialogforum for batteriforordningen
Miljøstyrelsen vil starte et dialogforum om den nye batteriforordning. Forordningen blev endeligt vedtaget i juli måned og skal være implementeret i national lovgivning inden to år. Forummet er åbent for producenter, indsamlere og andre interessenter.

Den nye forordning om batterier og udtjente batterier blev endeligt vedtaget i EU's lovgivningsproces den 10. juli 2023. Den endelige kompromistekst blev gennemgået på et DAKOFA seminar i april (se her).

Forordningen har til for mål at fremme cirkulær økonomi og regulere hele livscyklussen for alle batterier. Den fastsætter krav om bortskaffelse, herunder indsamlingsmål og -forpligtelser, mål for materialenyttiggørelse og udvidet producentansvar, herunder bl.a.:

  • Mål for producenternes indsamling af udtjente bærbare batterier: 63 % i 2027 og 73 % i 2030
  • Særligt indsamlingsmål for udtjente batterier til lette transportmidler:  51 % i 2028 og 61 % i 2031
  • Mål for nyttiggørelse af litium fra udtjente batterier: 50 % i 2027 og 80 % i 2031.
  • Obligatorisk minimums-niveau af genvundet indhold for industri-, start- og elkøretøjsbatterier: 16 % for kobolt, 85 % for bly, 6 % for litium og 6 % for nikkel.
  • Mål for genanvendelseseffektivitet1): 80 % for nikkel-cadmium-batterier, 75 % for blysyre-batterier (red.: anvendes i biler), 65 % for litiumbaserede batterier og 50 % for andre udtjente batterier i 2025.
  • Slutbrugeren skal fra 2027 som hovedregel have mulighed for selv at kunne fjerne og udskifte bærbare batterier, der er indbygget i apparater. Batterier til lette transportmidler skal kunne udskiftes af en uafhængig fagperson.
  • Mærknings- og oplysningskrav, bl.a. om batterikomponenter og genvundet indhold, et elektronisk "batteripas" og en QR-kode. Mærkningskravene fra 2026 og QR-koden fra 2027.

Forordningens nye krav og regler skal implementeres direkte i dansk lov. Det kommer til at få stor betydning for den eksisterende ordning for batterier, og dialogforummet skal drøfte nogle af de spørgsmål, der vil opstå i relation til implementeringen af forordningen. Hvis du ønsker mere information eller ønsker at deltage i i det nye dialogforum for batterier, skal du kontakte Miljøstyrelsen.

Find Miljøstyrelsen nyhed om opstart af det nye dialogforum om batterier her 

Find Forordning 2023/1542 af 12. juli 2023 om batterier og udtjente batterier... her 

1) Genanvendelseseffektivitet: forholdet, udtrykt i procent, der fremkommer ved at dividere massen af outputfraktioner, der kan henregnes til genanvendelse, med massen af inputfraktionen fra udtjente batterier, i forhold til en genanvendelsesproces.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.