Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Opråb om fælles EU-strategi for bæredygtigt byggeri – nu!

18. marts 2021
Opråb om fælles EU-strategi for bæredygtigt byggeri – nu!
31 aktører, der repræsenterer en række forskellige interessenter, opfordrer i et åbent brev Europa-Kommissionen til at præsentere en strategi for et bæredygtigt bygget miljø inden året er omme.

Med det åbne brev håber aktørerne på, at Europa-Kommissionen snarest, og senest inden årets udgang, vil præsentere en strategi, der skal være med til at støtte op om målene i den Europæiske Grønne Pagt samt EU's klimamål. Brevet præsenteres præcis ét år efter lanceringen af ​​handlingsplanen for cirkulær økonomi, hvori det bl.a. blev præciseret, at byggesektoren, med sit store ressourceforbrug og klimaaftryk, skulle sættes særligt i fokus. De 31 aktører, som bl.a. tæller ngo'er, industriinteressenter og repræsentanter fra byer og regioner, mener imidlertid, at arbejdet går for langsomt, og at der fortsat mangler en klar tidslinje for arbejdet med det byggede miljø. De kræver derfor nu, at der offentliggøres en ambitiøs EU-strategi for et bæredygtigt bygget miljø inden udgangen af ​​2021. 

Ifølge brevet vil en sådan strategi være afgørende for at tackle de betydelige påvirkninger, som byggesektoren har på de samlede miljøbelastninger i EU, herunder omkring 50% af energiforbruget, 36% af CO2-emissionerne, 50% af råmaterialerne og 33% af affaldsgenereringen. Samtidig kan en cirkulær omstilling af sektoren, ifølge brevet, være en nøgle til en bæredygtig genopretning af økonomien gennem klimagasreduktioner, lokal jobskabelse, øget livskvalitet, innovation og digitalisering. 

Aktørerne påpeger i tillæg også vigtigheden af en sådan strategi ift. at skabe et stærkt link mellem de aktiviteter, der allerede pågår, herunder implementeringen af de reviderede affaldsdirektiver og forordningen for harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer samt revidering af øvrig eksisterende lovgivning og forslag til ny lovgivning. Der er altså brug for et sammenhængende og integreret udspil, som koordinerer og samler de igangværende initiativer sådan, at man i fællesskab kan kapitalisere og videreudvikle på det, der allerede sker. Ifølge aktørerne har både borgere og interessentgrupper altså nu alle brug for klarhed og stærk koordinering fra Europa-Kommissionen, hvilket en strategi for bæredygtighed i det byggede miljø vil kunne levere. 

Læs mere:
Du kan læse hele brevet ”Stakeholders call for delivery of EU Strategy for a Sustainable built Environment” her

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.