Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Om tekstiler i høringen vedrørende kommende revision affaldsdirektivet

25. november 2022
Om tekstiler i høringen vedrørende kommende revision affaldsdirektivet
EU-Kommissionen har offentliggjort en opsummering af den offentlige høring vedrørende den kommende revision af affaldsdirektivet i 2023. Denne nyhed zoomer ind på tekstiler i den netop offentliggjorte opsummering.

Mange høringssvar understregede behovet for at forhindre eksport af tekstilaffald. For at løse dette problem anbefalede en række aktører, at der afsættes midler fra et evt. producentansvaret til at støtte affaldshåndteringen i de lande, hvor det indsamlede tøj ender. Det blev også foreslået, at der sikres en sortering af de indsamlede materialer i henhold til kvalitetsspecifikationer for at holde tøjet på et så højt kvalitetsniveau som muligt, sætte krav til brugen af​​  digitale produktpas og fremme lokal genbrug og genanvendelse af indsamlede tekstiler baseret på EU's nærhedsprincip.

Det blev ligeledes foreslået, at der indføres flere økonomiske incitamenter for at fremme genbrug i tekstilindustrien. Først og fremmest fremhævede mange høringssvar behovet for at reducere momsen på salg af brugt tøj, og at indføre et cirkulær skattefradrag for mærker, der integrerer den cirkulære økonomi, såsom returordninger eller tilbud om reparationer for livet. Behovet for at se på muligheden for støtte til holdbare modeartikler af høj kvalitet blev ligeledes understreget.

For at fremme genbrug i tekstilindustrien blev det yderligere anbefalet, af en lang række aktører, at sætte mål for holdbarhed og reparationsevne af nyt tøj, forbyde forbrænding af usolgte varer. Det blev også foreslået at indføre obligatoriske og ambitiøse minimumskrav til miljøvenligt design af tekstiler, rettet mod cirkularitet, holdbarhed, genbrugelighed, reparationsmuligheder og genanvendelighed, understøttet af passende tekniske standarder.

Udover tekstiler opsummeres de input Kommissionen har modtaget under følgende temaer:

  • Forebyggelse
  • Særskilt indsamling
  • Genanvendelse
  • Madaffald
  • Affaldsolie

Det forventes, at Kommissionen vil komme med et udspil til revisionen af affaldsdirektivet 2. kvartal i 2023. DAKOFA har tidligere skrevet om Kommissionens arbejdsprogram for 2023.

Læs mere her

Du kan læse hele opsummeringen her på EU-Kommissionens hjemmeside

Du kan læse DAKOFAs nyhed her om Kommissionens arbejdsprogram for 2023

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.