Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nye rapporter om selektiv nedrivning fra Miljøstyrelsen

28. februar 2022
Nye rapporter om selektiv nedrivning fra Miljøstyrelsen
Forslag om en nedrivningsplan, en miljø- og ressourcekoordinator samt uddannelse og certificering af virksomheder, der udfører nedrivning.

De fem rapporter indeholder tre forslag, der sammen skal indføre selektiv nedrivning i forbindelse med totalnedrivning: 

  1. Nedrivningsplan: Standardiserede nedrivningsplaner vurderes til at være et centralt værktøj til at øge selektiv nedrivning. Bygherre er ansvarlig for, at nedrivningsplanen, herunder også en miljø- og ressourceplan (affaldsplan), udfyldes og følges af en tilknyttet miljø- og ressourcekoordinator.
  2. Miljø- og ressourcekoordinator: En miljø- og ressourcekoordinator uddannes til at varetage koordineringsarbejdet med nedrivningsplanen og derved sikre, at nedrivningen udføres efter principperne for selektiv nedrivning, herunder udarbejdelse af en miljø- og ressourceplan. Koordinatoren ses som bygherres forlængede arm.
  3. Certificeringsordning for nedrivningsvirksomheder: En person i nedrivningsvirksomheden, med en grunduddannelse i nedrivning, skal uddannes til ressourceansvarlig inden for selektiv nedrivning. Den ressourceansvarlige får til ansvar at sikre affaldshåndtering og udførelse af selektiv nedrivning ved hjælp af en nedrivningsplan. Herudover skal virksomheden udarbejde et kvalitetsledelsessystem og en kontrolordning, som understøtter udførelsen af selektiv nedrivning og sikre, at det udføres korrekt.

Forfatterne konkluderer, at der bør fastsættes krav om selektiv nedrivning for alle typer bygninger uanset deres opførelsestidspunkt. Baggrunden herfor er, at bygninger opført før 1950 har det største potentiale for selektiv nedrivning – både miljømæssigt og samfundsøkonomisk. Bygninger opført 1950-1977 indeholder en væsentlig mængde miljøfremmede stoffer, der bør fjernes, og selektiv nedrivning er et middel hertil. Endelig vurderes det, at det er hensigtsmæssigt at implementere selektiv nedrivning for bygninger opført efter 1977, da der fortsat er risiko for forekomst af miljøfremmede stoffer og for at fastholde et incitament i byggeriet til at bygge cirkulært, så materialer fra bygninger, der bliver bygget i dag, kan udtages og anvendes igen.

På DAKOFAs Hybrid-seminar: Selektiv nedrivning - en forudsætning for cirkulært byggeri den 4. april 2022 går vi i dybden med de tre anbefalinger, ser bag om forudsætningerne for den selektive nedrivning, certificeringsordningen og de samfundsøkonomiske konsekvenser. Tilmelding til seminaret kan ske her.

Rapporterne er udarbejdet for Miljøstyrelsen i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Deloitte, Golder Associates/WSP Danmark og Lauritzen Advising.

Læs mere

Miljørapporter peger på forslag til bedre udnyttelse af byggeaffald

Samlet rapport (Miljøprojekt nr. 2188/2022)

Nedrivningsplan (Miljøprojekt nr. 2184/2022)

Uddannelse og ordninger (Miljøprojekt nr. 2187/2022)

Livscyklusvurdering (LCA) (Miljøprojekt nr. 2185/2022)

Samfundsøkonomisk analyse (Miljøprojekt nr. 2186/2022)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.