Hybrid-seminar: Selektiv nedrivning - en forudsætning for cirkulært byggeri

Selektiv nedrivning - en forudsætning for cirkulært byggeri
Hvordan kan den selektive nedrivning blive normen, og hvordan påvirker den miljø og (samfunds-) økonomi?

Byggeriet tegner sig for langt størstedelen af ressourceforbruget og en stor del af CO2-udledningen i Danmark. Byggeriet er samtidig, ifølge Ellen MacArthur Fundation, en af de sektorer i Danmark, der har det største potentiale for omstilling til en mere cirkulær økonomi. Det cirkulære byggeri er derfor en mulig løsning på flere problemstillinger.

For at byggeriet kan blive cirkulært, er det nødvendigt, at byggematerialerne kommer ud af de udtjente bygninger på en sådan måde, at de kan bruges igen i nyt byggeri. Den selektive nedrivning er derfor en forudsætning for det cirkulære byggeri. Den selektive nedrivning er desuden en forudsætning for, at så mange miljøskadelige stoffer som muligt udtages af kredsløbet.

På dette seminar vil vi dykke ned i, hvordan den selektive nedrivning kan sættes i system gennem et nyligt afrapporteret projekt i regi af Miljøstyrelsen. Vi vil desuden se bag om forudsætningerne for den selektive nedrivning, for hvad er fordele og ulemper for miljø og (samfunds-)økonomi? Samtidig med klima- og økonomianalyserne af den selektive nedrivning er der udarbejdet et forslag til en uddannelsesordning for planlæggere af selektive nedrivninger, som vi også kigger nærmere på.

Endelig vil vi på seminaret sætte fokus på, hvordan fremtidens selektive nedrivning ser ud set fra nedriverens førerhus. 

Seminaret afsluttes med let frokost fra 12.30-13.00. 

Se nyhed om de fem rapporter her

Efter seminaret afholder DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald møde i samme lokaler. Her vil emnet blive diskuteret yderligere. Læs mere og tilmeld dig netværksmødet her

Program

9:00-9:20
Velkomst og introduktion
DAKOFA
DAKOFA
9:20-9:45
Selektiv nedrivning i et historisk perspektiv
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap
9:45-10:10
Hvad er de miljømæssige konsekvenser? Livscyklusvurderinger af selektiv nedrivning
Thilde Fruergaard Astrup, Teknologisk Institut
Thilde Fruergaard Astrup
10:10-10:35
Hvad er de (samfunds)økonomiske konsekvenser af selektiv nedrivning? 
Majbritt Skov, Deloitte
Majbritt Skov
Deloitte
10:35-10:55
Pause
10:55-11:40
Forslag til nedrivningsplan, miljø og ressourcekoordinatorer og virksomhedsordning
Julie Katrine Jensen, WSP
Julie Katrine Jensen
WSP
11:40-12:00
Proces for implementering af Selektiv Nedrivning i fremtidig lovgivning
Johannes Havemann Kissov Linnet, Miljøstyrelsen
Johannes Havemann Kissov Linnet
Miljøstyrelsen
12:00-12:15
Fremtiden for selektiv nedrivning set fra nedriverens førerhus
12:15-12:30
Opsamlende spørgsmål og afrunding
12:30-13:00
Tak for i dag og let frokost
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. april 2022
kl. 09.00 - 13.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00
FYSISK Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
28. marts 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.