Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye EU-retningslinjer for statsstøtte

04. februar 2022
Nye EU-retningslinjer for statsstøtte

En revision af de europæiske statsstøtteregler skal sikre øget finansiering af den grønne omstilling i EU.

Som det også tidligere er blevet omtalt i denne DAKOFA-nyhed, har Europa-Kommissionen arbejdet på at revidere EU’s regler for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi. Målet har været at skabe nogle regler, der kan støtte op om arbejdet for at nå i mål med den Grønne Pagt (EU’s Green Deal) med færrest mulige omkostninger for skatteyderne og uden at skabe unødig konkurrenceforvridning.

I de nye regler er der i høj grad fokus på energi, klima og elektrificering af samfundet, men for DAKOFAs læsere vil det formentlig være særligt interessant, at rammerne for statsstøtte nu også er blevet udvidet til bl.a. at omfatte ressourceeffektivitet, forebyggelse og genanvendelse samt dekarbonisering af produktionsprocesser.

I de reviderede retningslinjer er der bl.a. foretaget en omfattende revision af kapitlet om støtte til ressourceeffektivitet med henblik på at sikre omstillingen til en cirkulær økonomi. Ifølge de nye retningslinjer er det fortsat er muligt at yde statsstøtte til affaldshåndtering, herunder indsamling, sortering og behandling af affald, men retningslinjerne indeholder også særlige bestemmelser om støtte til reduktion, forebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug, genvinding og genanvendelse af affald. I kapitlet fremgår det også, at der kan ydes støtte til investeringer, der stiler mod at forbedre ressourceeffektiviteten i produktionsprocesser, at reducere mængden af forbrugte ressourcer eller erstatte primære råstoffer med sekundære råstoffer.

For at lette gennemførelsen af den såkaldte renoveringsbølge indeholder retningslinjerne for første gang også et særligt afsnit om bygningers energimæssige ydeevne og miljøpræstationer. Afsnittet skal sikre, at medlemsstaterne kan kombinere støtte til energieffektivisering af bygninger med støtte til andre investeringer i forbedring af bygningers energi- eller miljømæssige ydeevne.

Læs mere
Du kan finde det fulde sæt retningslinjer (på både dansk og engelsk) her på Kommissionens hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.