Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: En renoveringsbølge for Europa – grønnere bygninger, jobskabelse og højere livskvalitet

27. november 2020
En renoveringsbølge for Europa – grønnere bygninger, jobskabelse og højere livskvalitet
Dette er titlen på en ny EU-strategi med det formål at fordoble renoveringsprocenten i løbet af de næste ti år og sikre større energi- og ressourceeffektivitet i forbindelse med renoveringer.

Ifølge EU-Kommissions pressemeddelelse står bygninger står for omkring 40 % af EU's energiforbrug og 36 % af drivhusgasemissionerne fra energi, men hvert år er det kun 1 % af dem, der gennemgår en energieffektiv renovering.

Renoveringsbølgen handler ikke kun om at gøre de eksisterende bygninger mere energieffektive og klimaneutrale. Den skal starte en gennemgribende transformation af byer og bebyggede områder.

Af strategien fremgår det bl.a., at man ønsker at opbygge et system, der leverer bæredygtig renovering, baseret på cirkulære løsninger, hvor der bruges og genbruges bæredygtige materialer og hvor naturbaserede løsninger er tænkt ind. Kommissionen foreslår at fremme udviklingen af ​​standardiserede bæredygtige industrielle løsninger og genbrug af affaldsmaterialer. Kommissionen vil udvikle en køreplan for 2050 for reduktion af CO2-emissioner i hele bygningens livscyklus, herunder gennem brug af biobaserede produkter. Med det formål at øge knowhow og medarbejdernes kompetencer, inden for renoveringssektoren, vil Kommissionen, sammen med medlemsstaterne arbejde på finansiering af uddannelses- og videreuddannelsesinitiativer.

Kommissionen vil fremme bæredygtighed af bygningsløsninger og -materialer, herunder træ og biobaserede materialer, naturbaserede løsninger og genbrugsmaterialer på baggrund af bl.a. livscyklusvurderinger. Kommissionen vil tage fat på byggevarernes bæredygtighedspræstationer i forbindelse med revisionen af ​​forordningen om byggevarer, og den vil inden 2023 udarbejde en køreplan, der frem til 2050 skal føre til reduktion af CO2-emissioner i hele bygningens livscyklus.

Ved udgangen af ​​2024 vil Kommissionen gennemgå de mål for nyttiggørelse af materiale, der er fastsat i EU-lovgivningen for bygge- og nedrivningsaffald. Kommissionen vil indføre foranstaltninger til at øge platforme for genbrug og genanvendelse samt støtte et velfungerende indre marked for sekundære råvarer.

Baggrundsmateriale:

Hele strategien kan læses her

EU-Kommissionens pressemeddelelse kan læses her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.