Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny rapport om PFAS fra Svenskt Vatten

20. maj 2022
Ny rapport om PFAS fra Svenskt Vatten
Der er ca. 4.700 PFAS-forbindelser, som alle er svært nedbrydelige, mobile og skadelige for mennesker og mange dyr. EU har forbudt ca. 200 PFAS-forbindelser fra 2023. Svenskt Vatten ønsker et generelt forbud i EU mod hele PFAS-gruppen og meget strenge undtagelsesbestemmelser.

PFAS-forbindelser forurener jorden og giver giftigt foder og fødevarer, som dyrkes på den forurenede jord. Og det måles i spildevandet. Brandslukningsskum har medført forureninger af jord og spildevand med PFAS. Miljøstyrelsen satte i oktober 2021 foreløbige, vejledende grænseværdier for indhold af 26 PFAS-forbindelser i spildevandsslam, som anvendes til jordbrugsformål. De tager udgangspunkt i det opdaterede jordkvalitetskriterium fra juli 2021.

Svenskt Vatten, den svenske brancheforening for vandværker og spildevandsrenseanlæg, har i sin nye rapport et eksempel på en bred, lang produktliste, som alle er PFAS-behandlede og sælges i almindelig handel. PFAS anvendes så mange steder, at det anses for nødvendigt med et generelt forbud, som den eneste måde at lave opstrømsarbejde og forebygge forureninger med PFAS. EU’s nye drikkevandsdirektiv indeholder grænseværdier for PFAS, som skal være indført i nationale lovgivninger senest i januar 2023.

Det vurderes, at der anvendes ca. 51.000 tons PFAS i Europa hvert år, og mere end 75 % af dette er i almindelige varer som papir, pap, tekstiler og læder. Men det er sjældent, at det fremgår af produktmærkningen. Indhold af PFAS-forbindelser kan måles næsten alle steder og i næsten alt, ifølge rapport fra Nordisk Ministerråd. 

Sverige, Danmark, Tyskland og Nederlandene har siden 2020 presset på i EU for at få indført et gruppeforbud mod alle PFAS-forbindelser. Det er sandsynligvis mulighed for, at det kan lykkedes at få indført et gruppeforbud fra 2025, men at det bliver sværere at definere og begrænse undtagelserne fra forbuddet (tilladt til ”essential use”).

Svenskt Vatten gør i deres rapport også opmærksom på, at virksomheders arbejde med at undgå at sælge varer med indhold af PFAS er vigtig, og at der bør indføres tydelig mærkning for indhold af PFAS, så forbrugerne har mulighed for at fravælge disse produkter. Tilsvarende bør det være et opmærksomhedspunkt i offentlige indkøb at undgå PFAS.

Find Svenskt Vatten rapporten "PFAS - giftet på allas läppar", fra april 2022 her 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om grænseværdier for PFAS i jord, spildevandsslam og grundvand her 

Se også PFAS-oplæg fra Aarhus Universitet på Brancheforeningen Genanvend Biomasses årsmøde marts 2022 her 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.