Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny opdateret kortlægning af kommunernes affaldsordninger

25. januar 2018
Ny opdateret kortlægning af kommunernes affaldsordninger
Miljøstyrelsen har offentliggjort en ny oversigt, som viser kommunernes affaldsordninger ved udgangen af 2017 for papir-, pap-, glas-, metal- og plastaffald, organisk affald samt farligt affald. Det fremgår også, hvilke kommuner der benytter hvilke forbehandlingsanlæg (organisk affald) eller sorteringsanlæg (kildeopdelte fraktioner).

Kortlægningen er detaljeret beskrevet i to regneark - et for parcelhuse (inkl. rækkehuse med individuelle løsninger) og et for etageejendomme (inkl. rækkehuse med fælles løsninger). Danmarkskort er ikke længere en del af kortlægningen, men denne visualisering kan findes i et oplæg fra DAKOFAs konference den 23. januar 2018. 

For alle kommuner er det registeret, hvordan papir-, pap-, glas-, metal- og plastaffald, organisk affald samt farligt affald (inkl. batterier og småt) håndteres. Det fremgår, om der kildesortering, kildeopdeling, 1- eller 2-kammerbeholdere eller anden ordning, om alt eller kun hård plast indsamles, om sommerhuse har særlige ordninger osv. Kortlægningen har desuden registeret 13 forbehandlingsanlæg til organisk affald (inkl. videreformidlere) og 26 sorteringsanlæg til kildeopdelte fraktioner (inkl. videreformidlere) og angiver, hvilken kommune anvender hvilket anlæg. Kortlægningen viser bl.a. at:

Antal kommuner (hele eller dele af kommunen) med henteordning i beholdere ved husstandene

 • Papir i 84 kommuner
 • Pap i 59 kommuner
 • Plast i 50 kommuner
 • Metal i 54 kommuner
 • Glas i 54 kommuner
 • Bio/organisk i 31 kommuner

På DAKOFA konferencen blev der også fremlagt nogle resultater for, hvor meget der så bliver indsamlet af sorterede genanvendeligt affald ude ved boligerne. Her blev anvendt oplysninger fra JHN Processor nøgletalsmodel, som ser på genbrugspladser, indsamlingsordninger og økonomi/gebyr, som bl.a. viste at:

Kg affald indsamlet pr indbygger pr år ved henteordninger (data fra 60 kommuner i 2017) 

 • Papir og pap op til 40-50 kg i alt
 • Plast op til 5-10 kg
 • Metal op til 5-10 kg
 • Glas op til 15-20 kg
 • Bio/organisk op til 60-70 kg

Forskelle mellem kommunernes befolkningstæthed og boligsammensætning blev fremlagt i et andet oplæg på konferencen med udgangspunkt i oplysninger fra Danmarks Statistik 2016. Det fremgik bl.a. at: 

Nogle tal for boligsammensætning i kommunerne (som %-andel af alle boliger i den enkelte kommune)

 • 78 kommuner har flere end 50 % enfamilieboliger
 • 11 kommuner har flere end 50 % etageboliger
 • 8 kommuner har flere end 30 % sommerhuse

 

Miljøstyrelsens opdaterede kortlægning af de kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald kan hentes her (se efter excel-filen: 2017 – Oversigt over ordninger XLS)

Danmarkskort over kommunernes henteordninger og informationer om indsamlede mængder pr indbygger kan findes i et oplæg fra DAKOFAs konference 23. januar 2018 (se efter pdf-filen: 1110 Henning...). Danmarkskort med kommunernes relative fordeling af enfamiliehuse, etageboliger og sommerhuse kan findes i et andet oplæg fra samme konference (se efter pdf-filen: 1055 Morten...). Begge pdf-filer kan findes via dette link her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.