Data og statistikker

Her kan du finde links til international og national affaldsdata og statistikker. Der er ligeledes links til nyere projekter, der indeholder dataopsamling og bearbejdning.

Opdateret juli 2019

De officielle danske affaldsstatistikker

Ifølge affaldsdatabekendtgørelsen er Miljøstyrelsen ansvarlig for at føre et register over data om affald. Dette gør Miljøstyrelsen via Affaldsdatasystemet, som samler informationerne om affaldsstrømme i Danmark. I boksen til højre kan du finde links til de seneste affaldsstatistikker samt til Miljøstyrelsens databaser.

Miljøstyrelsens fremskrivninger af danske affaldsmængder
Publikationen "Fremskrivning af generering og behandling af affald, 2015" indeholder bl.a. en vurdering af den fremtidige udvikling i mængden af forskellige typer affald baseret på Frida-modellen. Der præsenteres to fremskrivninger: Én, hvor der ikke introduceres nye affaldspolitiske tiltag og én, hvor målsætningerne i regeringens ressourcestrategi opfyldes. Fremskrivningen kan findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Affaldsstatistik 2009 indeholder et afsnit med fremskrivning af affaldsmængderne 2011-2050. Statistikken kan findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

De internationale affaldsstatistikker

Eurostat, EU's statistiske myndighed, indsamler affaldsdata for "Municipal Waste" (affald fra kommunerne) i alle medlemslande (i overensstemmelse med den særlige statistikforordning). Eurostat udsender årligt de vigtigste nøgletal om affaldsmængder, genanvendelse, anden nyttiggørelse og bortskaffelse for "Municipal Waste".

Du kan finde hovedsiden for affald her, en nyhedsside med publikationer og artikler om EU's affaldsdata her, databaser for de primære affaldsstrømme her samt de vigtigste affaldsrelaterede indikatorer her. Eurostat har også lanceret en hjemmeside med en række indikatorer for cirkulær økonomi. Du kan finde siden her.

Du kan også finde affaldsstatistikforordningen (2150/2002) her.

Den seneste opgørelse fra Eurostat er fra april 2018. Denne opgørelse viser, at Danmark i 2016 havde en genanvendelsesprocent på 47,7%, hvilket svarer til en 10. plads i en europæisk kontekst. Tyskland ligger øverst med en genanvendelsesprocent på 66,2%. Man skal imidlertid være opmærksom på, at landene har forskellige måder at opgøre data på.

OECD-affaldsdata
På OECD's hjemmeside er der tre databaser for hhv. producerede affaldsmængder, fordelt på kilder, behandlede affaldsmængder samt madaffald. For at finde de tre databaser skal du gå ind på OECD's statistikhjemmeside her og herefter klikke på først "Environment" og så " Waste" i den venstre bjælke.

Affaldsdata for udvalgte fraktioner

Miljøstyrelsen - emballagestatistikker
Inden for emballager har Miljøstyrelsen publiceret statistikker over forsyningsmængden (det vil sige det faktiske emballageforbrug på det danske marked) samt indsamlet og behandlet emballageaffald (på hvilket grundlag genanvendelsesprocenter m.v. kan fastlægges). Du kan finde publikationerne via følgende links:

2017: Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2017 (2019)

2016: Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2016 (2018)

2015:
 Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2015 (2018)

2012: Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2012 (2015)

2009: Emballageforsyningsmængden og Genanvendelse af emballage

2008: Emballageforsyningsmængden og Genanvendelse af emballage

2007: Emballageforsyningsmængden og Genanvendelse af emballage


I tillæg til disse statistikker har Miljøstyrelsen publiceret en miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. Find Miljøprojekt nr. 1458, 2013 her.

Efter affaldsbekendtgørelsens § 28 skal de enkelte kommuner indsamle 55 % af det samlede pap- og papirpotentiale. Miljøstyrelsens seneste opgørelse dækker pap- og papirpotentialerne i 2010. Pap-potentialet er sat til 16 kg for alle landets husstande, mens det for papir er differentieret fra kommune til kommune (baseret på oplysninger fra postvæsnet og bladuddelere m.v.). Se bilag 1 for totalmængder og bilag 2 for kg./husstand. Find opgørelserne i Miljøprojekt 1411 (2012) her.


Miljøstyrelsen - organisk affald

Miljøstyrelsen har udgivet en række rapporter om organisk affald: 

Miljøprojekt nr. 1529, 2014 om "Organiske restprodukter - vurdering af potentiale og behandlet mængde".

Undgå affald, stop spild nr. 05, 2014 om "Kortlægning af madaffald i servicesektoren"

Miljøprojekt nr. 1315, 2010 om "Forundersøgelse af madspild i Danmark" 


DPA - Elskrot og batterier
DPA-System (Dansk Producent Ansvar) udgiver årligt statistikker over markedsførte og indsamlede mængder af elektronik og batterier (hhv. elektronikskrot og kasserede batterier).

Find seneste WEEE, BAT og ELV statistik (for 2017) på DPA-systems hjemmeside her

Du kan også søge tidligere WEEE statistikker frem på DPA-Systems hjemmeside her.

Du kan også finde WEEE Forums "key figures" om e-waste markedet i Europa her.


Øvrige fraktioner

Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husholdninger (2016)

Kortlægning af tekstilflows i Danmark (2018)

Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger (2018)

CCA-imprægneret træ-affald Miljøprojekt 1939 (2017)
Visning
loading
Flere

Miljøstyrelsen - generelle statistikker

Miljøstyrelsen har på sin hjemmeside publiceret de officielle affaldsdata. På denne side er det muligt at finde ISAG-statistikker for årene 2004 til og med 2008 samt de nye ADS-statistikker. 

Affaldsstatistik 2017

Affaldsstatistik 2016

Affaldsstatistik 2015

Affaldsstatistik 2014

Affaldsstatistik 2013

Affaldsstatistik 2012

Affaldsstatistik 2011
 
Affaldsstatistik 2009

Affaldsstatistik 2007-2008

Ældre affaldsstatistikker (tilbage til 1994) kan søges i Miljøstyrelsens publikationsdatabase.


Du har også mulighed for selv at lave udtræk fra Miljøstyrelsens databaser:
- For danske affaldsdata fra perioden 2001 til 2009 skal du bruge ISAG-systemet
- For danske affaldsdata, som er nyere end 2010 skal du bruge affaldsdatasystemet 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.