Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Ensartet affaldssortering i Danmark - hvad er erfaringerne og hvilken vej skal vi gå?

Ensartet affaldssortering i Danmark - hvad er erfaringerne og hvilken vej skal vi gå?
DAKOFA afholder konference om "Ensartet affaldssortering i Danmark - hvad er erfaringerne og hvilken vej skal vi gå?" Tirsdag den 23. januar 2018, i B!NGS' konferencelokale, Vesterbrogade 149, stueetagen, 1620 København V.

I Regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for Fremtiden – En forsyningssektor for borgere og virksomheder” fra 2016 fremgår det, at regeringen ønsker at analysere, hvordan indsamlingsleddet kan effektiviseres yderligere, fx ved at indføre national ensretning af affaldsindsamling af husholdningsaffald på tværs af kommunerne. Siden har regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi anbefalet indførelse af landsdækkende sorteringskriterier for husholdningsaffald samt udvikling af et begrænset antal kommunale indsamlingsordninger, som de enkelte kommuner kan vælge imellem. Indsamlingsordningerne skal dog tage højde for de forskellige forhold på landet og i byen, samt etage- og enfamilieboliger. Ved at ensrette indsamlingen af husholdningsaffald forventer Advisory Board, at både mængden og kvaliteten øges samtidig med, at der forventes en samfundsøkonomisk gevinst og et fald i husholdningernes gennemsnitlige affaldsgebyr. Derudover har Dansk Affaldsforening i deres politiske bidrag ”Fuld Skrald På Den Cirkulære Økonomi” under overskriften ”Effektivisering af system til Indsamling” foreslået, at de syv fokusfraktioner fra ressourcestrategien i fremtiden indsamles som standard.

På tværs af organisationer er der altså bred enighed om, at der er en effektiviseringsgevinst at hente ved en højere grad af ensartethed i sorteringssystemerne landet over. Men hvilken vej er den rigtige at gå – og ud fra hvilke kriterier skal indsamlingsordningerne vælges?

Denne konference har til formål at skabe rum for erfaringsudveksling samt for en åben dialog om fordele og ulemper ved de respektive mere eller mindre ensartede indsamlingssystemer. På konferencen vil der være mulighed for at se nærmere på et bredt repræsentativt udsnit af eksisterende ordninger og sorteringsvejledninger, og der vil være mulighed for at debattere ordningernes fordele og ulemper i relation til mængder, kvalitet, økonomi, fleksibilitet, borgervenlighed etc.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: Oversigt: Demografi, statistik og ordninger

9:40-9:55
Ensartede kommunale indsamlingsordninger i en national kontekst
Nis Christensen, Miljøstyrelsen
Nis Christensen
Nis Christensen
Miljøstyrelsen
Nis er Kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, hvor han har fokus på forskellige nationale affaldsproblemstillinger, blandt andet producentansvaret. Derudover arbejder han med revideringen af den nationale affaldsplan, hvis resultater skal bruges i tilblivelsen af den nye nationale affaldsplan for 2019-2024. Nis har tidligere arbejdet med miljøgodkendelser og tilsyn hos virksomheder.
9:55-10:35
Effektiviseringspotentiale i affaldsindsamlingen
Hanne Johnsen, Affaldskontoret
Hanne Johnsen
Affaldskontoret
Torben Franch, Incentive
Torben Franch
Incentive

Hvad er effektiviseringspotentialet og barrierer ved ensretning af indsamlingsordninger på tværs af kommunerne, er der besparelser ved samme genanvendelse eller mere genanvendelse for samme pris? 

10:35-10:55
Kaffepause
10:55-11:10
Boligmassen landet over - hvor store er forskellene?
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
DAKOFA
11:10-11:40
Landskabet for kommunale ordninger - og deres genanvendelsesprocenter
Henning Jørgensen, Affaldskontoret
Henning Jørgensen
Affaldskontoret
Jacob Høg Nyborg, JHN Processor
Jacob Høg Nyborg
JHN Processor
11:40-12:00
Erfaringer med indførelse af ensartede ordninger i flere kommuner
Kasper Dibbern, Vestforbrænding
Kasper Dibbern
Kasper Dibbern
Vestforbrænding
Kasper er Forretningsudviklingschef i Kommuneservice i Vestforbrænding. Her har han fokus på at skaffe mere af det rigtige til genanvendelse i de 19 ejerkommuner.
12:00-12:45
Frokost

Session 2: Factfinding sortering og vejledning i forskellige boligområder

Kommuner og affaldsselskaber fremlægger deres system og sorteringsvejledninger (især med fokus på kriterierne: mængder, kvalitet, økonomi, fleksibilitet, borgervenlighed).    

12:45-13:45
Enfamiliehuse
Stinne Stokkebo, Arwos
Stinne Stokkebo
Arwos
Anne Dorthe Christensen, Horsens Kommune
Anne Dorthe Christensen
Horsens Kommune
Vibeke Lanzky, Ringkøbing-Skjern Kommune
Vibeke Lanzky
Ringkøbing-Skjern Kommune
13:45-14:05
Kaffepause
14:05-15:05
Etageboliger
Thomas Jørgensen, Rødovre Kommune
Thomas Jørgensen
Rødovre Kommune
Elisabeth Flensmark, Københavns Kommune
Elisabeth Flensmark
Københavns Kommune
Iben Hebsgaard Nielsen, Aarhus Kommune
Iben Hebsgaard Nielsen
Aarhus Kommune

Session 3: Indsamling og sortering - hvad vej skal vi gå?

15:05-15:55
Paneldebat: Hvad er borgernes tilgange og hvad med pris, kvalitet og mængder?

Indledende oplæg:
- Hvordan taler ordningerne til borgernes logik og forståelse?
Lone Misfeldt, Katzenmark

- Hvor får vi den bedste kvalitet?
Claus Petersen, Econet

- Hvilke økonomiske fordele/ulemper har ordningerne
Torben Franch, Incentive

- Potentialer hos private indsamlere/afsættere?
nn, Meldgaard 

Kickstart af debatten:
Mette Godiksen, Dansk Affaldsforening
Svend-Erik Jepsen, DI

15:55-16:00
Afslutning

v/ DAKOFA

Hvornår

23. januar 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS' konferencelokale
Vesterbrogade 149, st.1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.