Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny cirkulær roadmap for Helsinki

15. oktober 2020
Ny cirkulær roadmap for Helsinki
Køreplanen viser vejen mod en mere bæredygtig forvaltning af klima, naturressourcer og virksomheder. Helsinki ønsker at opbygge en fremtid, hvor varer ikke produceres af nye råmaterialer for at blive brugt og smidt ud, men hvor der i stedet spares på naturressourcer, når materialer cirkulerer effektivt.

Cirkulær økonomi ses her som et effektivt redskab til at dæmpe klimaforandringerne: Når brugen af ​​jomfruelige råvarer reduceres, mindskes også CO2-udledningerne.

Cirkulær økonomi gennem hele byggeprocessen
Det byggede miljø forbruger næsten halvdelen af ​​de materialer, der produceres globalt hvert år. I Helsinki vil det cirkulære økonomi-aspekt være til stede i alle byggetrin, nemlig planlægning af arealanvendelse, byudvikling, infrastruktur og bygningskonstruktion, vedligeholdelse af bygninger og nedrivning. Planlægning skal søge at støtte bevarelsen af ​​eksisterende bygninger.

To milliarder årlige indkøb skal overholde kriterierne for cirkulær økonomi
Helsinki indkøber for mere end to milliarder euro hvert år. Dette svarer til cirka 40 procent af byens udgifter. Når kriterier, der fremmer cirkulær økonomi, føjes til indkøb, kan det reducere materialeforbruget, affaldsproduktion og transportrelaterede emissioner betydeligt.

Et mål med køreplanen for cirkulær og delingsøkonomi er at anvende kriterierne for cirkulær økonomi fase for fase ved alle indkøb. Relevante indkøbsinstruktioner indføres for med det formål at optimere indkøbsmængder og effektivisere brugen af ​​materialer og råvarer. Ideen er at finde ud af, hvilken slags varer hvor det vil have størst effekt at købe tjenester i stedet for varer. Kriterierne for indkøb suppleres med kriterier, der får produkter til at vare længere. Indkøb af møbler til byens lokaler vil også fremover primært ske via byens eget genbrugswebsted.

Lukket cirkulært kredsløb for have-/parkaffald
Behandlingen af ​​affald fra parker og grønne områder vil blive udviklet og forbedret, så værdien af ​​materialer forbliver så høj som muligt, og næringsstoffer genanvendes effektivt. Dette reducerer emissioner fra behandling og transport af affald. Nye metoder til behandling af det grønne affald vil blive forsøgt, f.eks. anvendelse til beplantning eller flishugning af grene og kviste på stedet samt udvikling af biochar.

Deleøkonomi som en integreret del af byplanlægningen
Et mål er at muliggøre partnerskaber, hvor forskellige virksomheder og grupper producerer merværdi for hinanden ved hjælp af cirkulær økonomi. De kan for eksempel bruge hinandens overskuds materialer og dele teknologier med hinanden.

Helsinki tilbyder allerede ledige lokaler, som borgerne kan booke online til forskellige former for arbejde eller møder. Allerede når man planlægger servicefaciliteter for byen, vil man aktivt søge efter løsninger, der fremmer effektiv anvendelse af lokaler og undgår unødvendig opførelse. Målet er at gøre effektiv pladsudnyttelse og deleøkonomiske løsninger som en integreret del af byplanlægningen. Hovedfokus er at øge delt brug eller leje af varer snarere end på at købe dem, da deleøkonomi reducere emissioner og spild.

Baggrundsmateriale:
Du kan finde hele Helsinkis roadmap her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.