Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nordiske tekstilindsamlere er et skridt nærmere at kunne blive certificeret

08. august 2017
Nordiske tekstilindsamlere er et skridt nærmere at kunne blive certificeret

Nordisk Ministerråd har udviklet en udviklet en certificeringsordning for tekstilindsamlere.

Som nævnt i denne tidligere DAKOFA-nyhed har en projektgruppe under Nordisk Ministerråd udviklet en certificeringsordning, hvor aktører, der indsamler tekstiler i Norden, kan lade sig certificere, under forudsætning af, at de kan leve op til en række krav om bl.a. miljømæssig performance og gennemsigtighed i hele værdikæden. Det nye certifikat vil betyde, at potentielle samarbejdspartnere bedre vil kunne vurdere, hvordan de certificerede aktører helt konkret arbejder med tekstilindsamlingen herunder eksempelvis, hvilke typer af tekstiler, som organisationen modtager, hvor og hvordan tekstilerne bliver behandlet og også, om organisationen stiller (specifikke) krav til samarbejdspartnere (sidstnævnte er ganske relevant i en dansk kontekst, da markedet for brugte tekstiler bl.a. indeholder en lang og grænseoverskridende værdikæde). Samtidig vil certificerede aktører også skulle forpligte sig til at indsamle alle slags tekstiler, inklusive det slidte, plettede, hullede og intime.

Helt overordnet har målet med certificeringsordningen været at:

  • 50% af de indsamlede brugte tekstiler og tekstilaffaldet bliver genbrugt med udgangen af 2025 (uanset hvor i verden det er), og at 90% af det indsamlede materiale bliver genbrugt eller, hvor genbrug ikke er muligt, genanvendt
  • fordoble andelen af post-forbruger tekstiler, som bliver indsamlet separat, i 2025 sammenlignet med 2012
  • arbejde mod closed-loop genanvendelse frem for såkaldt downcycling
  • udrydde illegal indsamling, eksport og handel med post-forbruger tekstiler
  • øge gennemsigtigheden i forhold til, hvad målet med indsamlingen er og på den måde øge den generelle tillid til indsamlingsaktørerne


Fra dansk side har Københavns Kommune og den velgørende organisation UFF været involveret i testning af projektet, mens en række øvrige danske aktører har været inviteret med til løbende at kommentere på arbejdet.

Nordisk Ministerråd har endnu ikke udpeget en såkaldt ”system operator”, som kan stå for at administrere ordningen, og det er derfor endnu ikke muligt at ansøge om certificering. I tillæg til dette projekt vil Nordisk Ministerråd udgive en separat juridisk vurdering af mulighederne i forhold til certificeringsordningen.


Du kan læse mere om projektet på ordningens hjemmeside her eller i den endelige afrapportering her.

 

 

Læs mere i vidensbanken

TekstilerIndsamling & sortering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.