Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstyrelsen påtænker at omklassificere røggasrensningsaffald til NOAH som nyttiggørelse

04. februar 2015
Miljøstyrelsen påtænker at omklassificere røggasrensningsaffald til NOAH som nyttiggørelse

På et informationsmøde afholdt d. 27. januar fortalte Miljøstyrelsen, at de planlægger at omklassificere røggasrensningsaffald, som sendes til NOAH i Norge. Affaldet tænkes omklassificeres fra at være affald til bortskaffelse (D5 og D12) til nu at være affald til nyttiggørelse (R5).

Røggasrensningsaffaldet anvendes hos NOAH til neutralisering af syreholdigt affald, hvilket nu anses for at være en nyttiggørelsesoperation. Ifølge Miljøstyrelsen følger denne ændring affaldsdirektivets bredere definition af nyttiggørelse. Omklassificeringen relateres til processen og ikke anlægget generelt.

Ændringerne er endnu ikke meldt officielt ud fra Styrelsen, men udmeldingen fra Miljøstyrelsen kan ses i materialet fra informationsmødet – se her.