Øvrige Fraktioner

Vindmøllevinger (glasfiber)

Det er kendt at størstedelen af glasfiberaffald og andet kompositaffald ikke genanvendes, men deponeres. I 2013 testede et projekt derfor muligheden for at genanvende glasfiberaffald fra udtjente vindmøllevinger. Projektet fik tilskud med midler fra Miljøstyrelsen under Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP).

Projektet viste, at det er muligt at danne en anvendelig genbrugsfiber af affald fra anden komposit produktion. Det viste også, at det er muligt at neddele og kvalitetssikre en genbrugsfiber, således at den kan anvendes i et forretningsmæssigt attraktivt videreproduktion. 

Du kan læse afrapporteringen fra projektet her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.