Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Masser af inspiration til øget indsamling af brugte tekstiler

16. marts 2018
Masser af inspiration til øget indsamling af brugte tekstiler
En ny rapport ser nærmere på do’s and don’ts i forbindelse med separat indsamling af tekstiler. Erfaringerne kan blive en vigtigt brik i forhold til at skulle leve op til EU’s nye krav om netop dette.

Danske PlanMiljø har for Hollandske Rijkswaterstaat udarbejdet en undersøgelse, der gransker seks europæiske storbyers erfaringer med separat indsamling af tekstiler samt et udvalgt indsamlingssystem, som er gennemført i to hollandske regioner. Projektet er udarbejdet under det europæiske ECAP-program (European Clothing Action Plan) og kan give de europæiske aktører vigtig inspiration til, hvordan de skal arbejde frem mod det krav om separat indsamling af tekstiler fra og med 2025, som EU netop har besluttet.

Kommunerne udviser øget interesse – men samarbejde skaber succeserne
Rapporten præsenterer en lang række specifikke erfaringer med forskellige tilgange til separat indsamling og kommer med nogle generelle bud på, hvad der har fungeret godt og mindre godt. Rapporten tager imidlertid også fat på nogle mere overordnede konklusioner, som man har kunnet drage på baggrund af undersøgelsen som helhed. Først og fremmest viser det sig, at kommunerne generelt udviser en øget interesse for indsamling af tekstiler inden for de seneste år. Motivationen kan både være miljø- eller affaldsrelaterede mål, men lige så vel sociale formål, som eksempelvis at skabe arbejdspladser for personer, der er langt fra arbejdsmarkedet. Ønsker om øget gennemsigtighed og økonomiske interesser har også spillet en rolle.

Erfaringerne har også vist, at øget samarbejde mellem de forskellige typer af aktører har vist sig gavnligt for alle. I Antwerp har man oprettet en form for paraplyorganisation for indsamlerne, der har vist sig yderst succesfuld. Kommunen blev i den forbindelse en vigtig spiller, idet grundlaget for samarbejdet mellem organisationerne blev skabt i forbindelse med byens udbudskrav.

Tilpassede løsninger og god kommunikation er afgørende
Samarbejdet i Antwerp har samtidig gjort kommunikationen til borgerne mere enkel. Flere af de andre byer har ligeledes haft gode erfaringer med fælles kommunikation i form af eksempelvis øget renhed og øgede mængder. Det kan imidlertid være en stor fordel, at man undersøger, hvad befolkningens holdning til, hvordan indsamlingen foregår og særligt til, hvilke formål overskuddet bruges til forud for, at en ny ordning introduceres. Dette er vigtigt for en del borgere og dermed også for, at indsamlingen bliver en succes. Tydelig kommunikation bliver i den forbindelse helt afgørende.

Rapporten viser også, at tilgangen til en øget indsamlingsindsats har varieret meget de forskellige byer imellem, men også, at der netop er brug for forskellige løsninger. Det lader ikke til, at der findes en ”one-size-fits-all” løsning, men i stedet at forskellige løsninger er effektive ift. forskellige typer af borgere i forskellige typer af områder. De forskellige løsninger er naturligvis altid en opvejning mellem tilgængelighed for borgerne og omkostninger for byen, men en grundig forundersøgelse og god kommunikation kan være med til at nedbringe omkostningerne.

Hvilke mængder skal man indsamle?
Der er fortsat en udfordring, at mange borgere traditionelt har været vant til kun at donere brugte tekstiler, som de selv har vurderet at være genbrugsegnede. I rapporten går man også ind i det dilemma, der opstår mellem at indsamle større mængder men samtidig at kunne holde en god økonomi i indsamlingen. Det kan også være en udfordring, hvis kun nogle aktører tager imod de ikke-genbrugsegnede tekstiler og endelig er der en helt juridisk udfordring i forhold til, hvad konsekvenserne heraf er.

 

Yderligere information

Du kan finde hele rapporten og alle dens anbefalinger her

Du kan også læse mere om EU-kravet til separat indsamling af tekstiler fra 2025 her.

Endelig kan du blive endnu klogere på erfaringerne fra projektet samt høre mere om, hvordan tre forskellige hollandske kommuner arbejder med at øge indsamlingen af tekstiler på denne studietur til Holland.

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.