Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kriterier for HP14 ”økotoks” skal anvendes fra 5. juli 2018

26. juni 2018
Kriterier for HP14 ”økotoks” skal anvendes fra 5. juli 2018
Det bliver nu obligatorisk at anvende HP14 økotoks-kriterier ved klassificering af farligt affald. Dette blev vedtaget af EU's Ministerråd sidste år i juli ved en forordning og fra 5. juli i år skal HP14 kriterierne anvendes af medlemsstaterne. Det vil således ikke længere være op til de enkelte kommuner at afgøre, om HP 14 skal lægges til grund for klassificering af farligt affald. De nye kriterier kan især få betydning for klassificering af byggeaffald som farligt affald, og her vurderes det, at summeringsreglerne for HP14 kan blive afgørende for klassificering som farligt affald.

Rådets forordning (EU) 2017/997 om ændring af EU-reglerne om fareegenskaben HP14 ”økotoksicitet” blev offentliggjort i EU-Tidende den 14. juni 2017 og skal som sagt anvendes af medlemsstaterne senest fra 5. juli 2018. Forordningen ændrer definitionen af HP14 i Annex III til affaldsdirektivet (2008/98/EC).

Rådets forordning (EU) 2017/997

Overblik over koncentrationsgrænser for HP14
I Forordning 2017/997 er fastsat følgende koncentrationsgrænser og afskæringsværdier for fareklasse- og kategorikode(r) samt faresætningskoder inden for HP14:

Klik på linket her for at hente tabellen med koncentrationsgrænser og afskæringsværdier for HP14

Affald, som indeholder et eller flere stoffer klassificeret med en eller flere af disse faresætningskoder skal overholde de anførte koncentrationsgrænser. En afskæringsværdi anvendes i forbindelse med summering, og hvis koncentrationen af det enkelte stof er mindre end afskæringsværdien, skal denne koncentration ikke indgå i summeringen (se mere herom under summeringsregler for HP 14).

Summeringsregler for HP14
Der er for HP14 i forordningen beskrevet et nyt sæt regler for, hvordan man skal summere koncentrationen af stoffer klassificeret med samme fareklasse. Koncentrationsgrænserne er nemlig knyttet til den farlighed, der udvises overfor miljøet og ikke til stofferne i sig selv. Derfor skal der ved summering tages hensyn til, at flere stoffer i affaldet kan udvise samme type af farlighed overfor miljøet. Summeringsreglerne for HP14 beskrives i det følgende. 

Ozon 1, H420: Koncentrationen af stoffer klassificeret med faresætningskoden H420 skal ikke summeres.

Aquatic Acute 1 (H400)
Koncentrationen af alle stoffer i affaldet med faresætningskode H400 summeres, men kun HVIS de hver især overskrider afskæringsværdien (0,1%). Affaldet klassificeres som farligt, hvis den samlede koncentration ≥ 25 %.

Aquatic Chronic, kategori 1-4 (H410, H411, H412, H413) 
For de stoffer, der har kronisk effekt på vandmiljøet gælder der to sæt summeringsregler, som begge skal vurderes, og affaldet klassificeres som farligt, hvis blot en af reglerne er opfyldt. 

Aquatic Chronic, kategori 1, 2, 3 (H410, H411, H412)

Hvis sum af koncentrationer af stoffer klassificeret som H410 gange en faktor 100 plus sum af koncentrationer af stoffer klassificeret som H411 gange en faktor 10 plus sum af koncentrationer af stoffer klassificeret som H412 er lig med eller overstiger 25% er skal affaldet klassificeres som farligt. Der skal anvendes følgende afskæringsværdier 0,1% for H410 og 1% for H411 og H412.

        100 x Σc (H410)) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%;

Aquatic Chronic, kategori 1, 2, 3 og 4 (H410, H411, H412, H413)

Hvis summen af koncentrationerne af alle stofferne klassificeret med disse koder er lig med eller overstiger 25% skal affaldet klassificeres som farligt. Der skal anvendes følgende afskæringsværdier 0,1% for H410 og 1% for H411, H412 og H413.

          ∑ c H410 + ∑ c H411 + ∑ c H412 + ∑ c H413 ≥ 25 %.

Summeringsregler er ikke et nyt begreb i forbindelse med klassificering af farligt affald, men man skal blot huske på at HP14 har sine ”egne summeringsregler”.

Eksempel på klassificering af maling under inddragelse af HP14 - økotokskriterier

Hent hele nyheden inklusiv tabeller og eksemplet her

Kom på kursus i klassificering af farligt affald
Vil du vide mere om reglerne for klassificering af farligt affald og lære at anvende dem i sin helhed, så holder DAKOFA et kursus d. 23 og 24 oktober 2018 hvor du selv kommer til at arbejde med konkrete eksempler. Læs mere her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.