Kursus: Klassificering af farligt affald

Klassificering af farligt affald
Vil du lære at klassificere farligt affald helt efter reglerne og vil du vide, hvad implementering af Miljøfarekriterierne "HP 14 Økotoksisitet" betyder, så kom med på vores kursus om klassificering af farligt affald d. 23. og 24. oktober 2018 i Fredericia. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor vi arbejder med konkrete eksempler, og deltagerne lærer at anvende hele klassificeringssystemet - også summeringsreglerne.

Udsolgt

Klassificering af farligt affald er en særlig disciplin, som kræver god indsigt i de konkrete regler og metoder samt  forståelse for konsekvenserne af klassificering som farligt affald for den efterfølgende håndtering af affaldet. Reglerne for klassificering af farligt affald blev harmoniseret med CLP-forordningen tilbage i juni 2015. Den seneste ændring er, at fra 5. juli i år skal miljøfarekriterierne (HP 14 - økotoksisitet) også anvendes ved klassificering af farligt affald. På dette kursus lærer du hvordan hele regelsættet hænger sammen og anvendes.   

Se hele programmet ved at klikke her

Kurset vil indeholde:

 • Overblik over reglerne for klassificering af farligt affald og sammenhængen til produktområdet
 • Gennemgang af regler for miljøfare og miljøfarekriterier (træder i kraft 5 juli 2018)
 • Anvendelse af reglerne for klassificering af farligt affald i praksis
 • Brugen af EAK koder
 • Opslag i ECHA-database
 • Prøvetagning og analyse i forbindelse med klassificering af farligt affald
 • Anvendelse af reglerne for klassificering af farligt affald i praksis

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser, værktøjer og erfaringsudveksling.

Det vil du opnå:

 • Viden om rammen for klassificering af farligt affald og særligt om miljøfarekriterier
 • Hands-on erfaring med klassificering af farligt affald og anvendelse af ECHA-databasen
 • Konkrete hjælpeværktøjer, der skaber overblik i processen
 • Forståelse for kompleksiteten og begrænsningerne i regelsættet
 • Indsigt i områder, der har betydning for klassificeringen, men som ikke er direkte omfattet af regelsættet

Kurset henvender sig til:

Alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Kurset er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber. 

Det skal du have med hjemmefra:

På kurset bruger vi nogle hjælpeværktøjer:

Deltagerne på kurset opfordres til inden kurset at indsende gode eksempler eller eksempler, som har voldt særlige udfordringer. Eksemplerne vil blive brugt i undervisningen. Eksemplerne skal være os i hænde senest 14 dage inden kursets start.

Undervisere:

 • Henrik Wejdling, Affald Plus
 • Thilde Fruergaard Astrup, Miljø- og Fødevareministeriet
 • Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
 • Kenneth Schmidt Christiansen, Miljøstyrelsen
 • Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

 Yderligere information:

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til Jette Bjerre Hansen, jbh@dakofa.dk 

Hvornår

Start: 23. oktober 2018 - kl. 09.00
Slut: 24. oktober 2018 - kl. 15.00

Hvor

Trinity
Gl. Færgevej 307000 Fredericia

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 7.650,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 9.650,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 7.025,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 9.025,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.