Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kommissionen lancerer et nyt europæisk "Bauhaus"

27. september 2021
Kommissionen lancerer et nyt europæisk "Bauhaus"
Det nye europæiske tiltag skal omsætte den europæiske grønne pagt til håndgribelige forandringer, der i praksis vil forbedre europæernes dagligdag – bl.a. i bygninger, i det offentlige rum, samt inden for tekstiler og møbler.

Det nye Bauhaus (som ikke har noget med byggemarkedet af samme navn at gøre) skal være med til at skabe en ny livsstil, der matcher bæredygtighed med godt design. Målet er at give alle borgere adgang til varer og goder, der er cirkulære og mindre CO2 intensive, og som understøtter genopbygningen af naturen og beskytter biodiversiteten. Bauhauset skal således give den europæiske grønne pagt en kulturel og kreativ dimension og omfatter en række politiske tiltag og finansieringsmuligheder, der skal fremskynde omstillingen af forskellige økonomiske sektorer såsom byggeri og tekstilproduktion.

Tanken med det nye Bauhaus er, at den grønne omstilling kun kan ske, hvis folk fra forskellige baggrunde og områder tænker og arbejder sammen på en deltagelsesbaseret måde. Derfor indledte Kommissionen Bauhaus-projektet med en seksmåneders fase for fælles design, hvor alle kunne bidrage med idéer, visioner, eksempler og udfordringer til det nye europæiske Bauhaus. Denne idégenereringsfase resulterede i mere end 2.000 bidrag fra aktører både inden og uden for EU og på baggrund af disse bidrag, har Kommissionen nu udarbejdet en ny meddelelse, hvor både resultater og næste skridt beskrives.

Bæredygtighed, æstetik og inklusion

Det nye Bauhaus er styret af tre uadskillelige kerneværdier:

Bæredygtighed (fra klimamål til cirkularitet, nulforurening og biodiversitet)

Æstetik (oplevelsens kvalitet og stil, i tillæg til funktionalitet) 

Inklusion (værdsættelse af mangfoldighed, lighed for alle, tilgængelighed og overkommelige priser)

Udfordringen består i at tage fat på alle tre værdier, samtidig med at der udvikles kreative løsninger, der bedst imødekommer folks behov med lavere samlede omkostninger.

Et af de centrale temaer er behovet for en langsigtet livscyklustankegang i det industrielle økosystem, herunder behovet for mere cirkularitet med henblik på at tackle ikke-bæredygtig brug af ressourcer og affald. I den forbindelse påpeges det, at genbrug, regenerering, levetidsforlængelse og ombygning af eksisterende bygninger, hvor det er muligt, prioriteres fremfor konstruktion af nye bygninger. Det påpeges ydermere, at genvundne og fornyelige materialer i højere grad bør anerkendes af alle relevante fagområder og indgå i designparadigmer samt at anvendelsen af bæredygtigt producerede og indkøbte naturbaserede byggematerialer såsom træ, bambus, halm, kork eller sten bør forbedres. Det understreges ligeledes, at nye produktionsteknologier bør bidrage til at reducere CO2-fodaftrykket fra stål eller cement, at spildte tekstiler bør genanvendes og at den grønne omstilling i energiintensive industrier skal fremskyndes.

Mange nye initiativer
Ifølge den nye meddelelse ønsker Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet og de øvrige EU-institutioner samt medlemsstaterne bl.a. at skabe en såkaldt befordrende ramme for det nye europæiske Bauhaus, der er integreret i målene for bæredygtig udvikling og med relevante EU-politikker og - initiativer. For at støtte gennemførelsen af det nye europæiske Bauhaus vil Europa-Kommissionen bl.a. oprette nyt europæisk Bauhaus-laboratorie og en årlig festival for det nye europæiske Bauhaus. Som udgangspunkt vil medlemsstaterne blive opfordret til at overdrage en særlig enhed opgaven som kontaktpunkt for det nye europæiske Bauhaus-initiativ, som så vil skulle forbinde og koordinere indsatsen i deres respektive lande og deltage i et uformelt EU-netværk til udveksling af oplysninger og erfaringer.

I forbindelse med lanceringen af meddelelsen udtalte kommissionsformand Ursula von der Leyen at: "Det nye europæiske Bauhaus kombinerer den store vision i den europæiske grønne pagt med konkrete forandringer i praksis. Forandringer, der skaber forbedringer i vores dagligdag, og som vi kan røre og føle – i bygninger og offentlige områder, men også i mode og møbler. Det nye europæiske Bauhaus har til formål at skabe en ny livsstil, der matcher bæredygtighed med godt design, og som udleder mindre CO2 og er inkluderende og økonomisk overkommelig for alle".

Fra fortidens til fremtidens løsninger
Det nye europæiske Bauhaus bygger på det historiske Bauhaus, der blev skabt i 1919, og som opstod i en periode, hvor der skete store forandringer hen imod den moderne samfunds- og industritidsalder. Grundlæggerne af det historiske Bauhaus fik hurtigt skabt en global kulturel bevægelse, der samlede kunstnere, designere, arkitekter og håndværkere, som sammen arbejdede for at finde løsninger på datidens store udfordringer – bl.a. ved at arbejde med nye materialer som cement og stål. Med det nye Bauhaus ønsker man på samme måde igen at skabe en deltagerbaseret og tværfaglig tilgang til at løse de gennemgribende forandringer, som der skal til, på vejen mod et grønnere og mere cirkulært EU, herunder bl.a. løsninger, der er baseret på naturbaserede materialer og som produceres bæredygtigt med lave emissioner.

Læs mere
Du kan læse meget mere på den nye Bauhaus hjemmeside, som du finder her. Du kan også læse den officielle meddelelse fra Kommissionen her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.