Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Kold fadøl - nu med CO2 fra biogas

11. juli 2019
Kold fadøl - nu med CO2 fra biogas
Strandmøllen A/S har nu modtaget første sending CO2 fra Korskro biogasfællesanlæg, og det er på vej ud til kunderne. CO2-oprensningsanlægget er, så vidt vides, det første anlæg i verden til at producere industriel, højkvalitets-CO2 på basis af biogas.

Strandmøllen A/S producerer og sælger forskellige gasser, som i Danmark bliver fremstillet på anlæg i Ejby og Holbæk. Nu har Strandmøllen også et produktionsanlæg ved Esbjerg til ren CO2, som er bygget i forbindelse med det nye, store biogasanlæg Korskro.

Større leverancesikkerhed med dansk CO2-produktion

Sidste sommer var der ved at opstå mangel på CO2 til brug for det danske erhvervsliv, og bryggerierne var usikre på, om de kunne producere de efterspurgte mængder af drikkevarer. Nu er de første tons ud af 16.000 årstons ren CO2 kørt fra Korskro til Strandmøllen, som sender dem videre ud i sommerlandet. Produktionen vil kunne dække 25 % af det nuværende CO2-forbrug i Danmark. Den adm. direktør for Standmøllen A/S, Alex Buendia, udtaler til DAKOFA:

"Med det nye CO2-anlæg i Korskro har vi sikret leverancer af grøn og "Go' CO2" til de danske øl- og sodavandsproducenter, dansk industri og landbrug, noget der har været efterspurgt i mange år. Fremadrettet kommer der derfor ikke flere CO2-forsyningskriser. Strandmøllen er de første i verden, der producerer højkvalitets-CO2 fra biogasanlæg. Det er en bedrift, som vi er ekstremt stolte af - særligt set i lyset af, at det er et projekt, der er uden nogen former for støttekroner.

Strandmøllen A/S har gennem flere år arbejdet på at kunne oprense den CO2, der er fjernet fra biogas i forbindelse med biogasanlægs opgradering af biogas til naturgasnettet. Den adskilte CO2 har et lavt men ubehageligt indhold af bl.a. svovlbrinte, og biogasanlæggene fjerner de forskellige uønskede gasser med scrubbere og biofiltre inden udledning til atmosfæren, men det kræver meget mere at rense biogas-CO2 med henblik på anvendelse til alle industriformål. Industrielt CO2 fremstilles i dag ud fra naturgas i forbindelse med produktion af ammoniak-gødning. 

Korskro biogasanlæg er (pt.) verdens største

Korskro biogasanlæg ligger nordøst for Esbjerg og blev indviet for knap et år siden. Biogasanlægget ejes af Sydvestjysk Biogas Amba og Nature Energy og regnes for det pt. største biogasanlæg i verden. Det behandler mere end 700.000 tons affald årligt, hvor det meste er gylle, men der modtages også melasse og industrifedt. Anlægget er klargjort til at kunne hygiejnisere og modtage andre affaldstyper som fx madaffald. 

Baggrundsmateriale

Ingeniørens omtale 7. juni 2019 af Strandmøllens CO2-anlæg på Korskro biogasanlæg, se her  

Strandmøllen A/S' hjemmeside med alle opdateringer om CO2-anlægget, inkl. den opnåede fødevaregodkendelse, se her  

Nature Energy's omtale af CO2-anlægget, se her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.