Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Kemisk genanvendelse af plast skal være sidste udvej

04. januar 2021
Kemisk genanvendelse af plast skal være sidste udvej
Forebyggelse, genbrug og mekanisk genanvendelse bør altid komme forud for de kemiske løsninger, siger Europa-Kommissionen.

Om end Europa-Kommissionen ser kemisk genanvendelse som en lovende måde at håndtere eksempelvis plastaffald på, bør man stadig betragte det som en sidste udvej efter forebyggelse, genbrug og mekanisk genanvendelse. Sådan sagde Cristina de Avila, som er enhedschef for bæredygtige kemikalier i Europa-Kommissionens miljøafdeling, ifølge EURACTIV på et fælles møde i sidste uge. de Avila ser især det høje energiforbrug, som de kemiske processer kræver, som værende en af de centrale årsager til, at man bør vente med kemisk genanvendelse, indtil alle andre muligheder er afsøgt.

Løsningen ligger i begyndelsen af værdikæden

Enhedschefen anerkendte imidlertid også, at der stadig findes en række forbudte stoffer i ældre plastprodukter, som betyder, at genanvendelse bliver både besværlig og dyr, og her kan kemisk genanvendelse være en sidste, og nødvendig, udvej, idet den kemiske genanvendelse kan udskille de farlige stoffer.

Avila påpegede derfor også, at der er brug for en grundlæggende gentænkning af måden, hvorpå vi producerer vores produkter samt hvordan vores økonomiske systemer og eksisterende værdikæder fungerer, hvis den cirkulære økonomi skal lykkes. Produkterne skal gøres egnede til genbrug og genanvendelse allerede i designfasen, så vi på den måde undgår spild og unødvendigt energiintensive genanvendelsesprocesser.

”Vi er nødt til at forhindre snarere end at prøve at løse de problemer, vi finder ved slutningen af ​​linjen på affaldsstadiet,” sagde de Avila. 

De kemiske genanvendelsesprocesser testes i øjeblikket ikke kun i plastindustrien, men også i forhold til genanvendelse af bl.a. batterier fra bilindustrien samt tekstiler.

Fokus på håndhævelse af REACH

På samme møde blev det også påpeget, at REACH-forordningen ikke vil blive revideret, sådan som det ellers længe har været diskuteret. de Avila påpegede, at REACH spiller en helt central rolle i at få information om kemikalier, men anerkendte samtidig, at især håndhævelse er et væsentligt problem. En nylig undersøgelse foretaget af Det Europæiske Kemikalieagentur viste eksempelvis, at 23% af de importerede produkter, som den inspicerede, ikke opfyldte REACH-standarder og andre EU-regler relateret til klassificering og mærkning af produkter, der indeholder kemiske stoffer. 

Som argumentation for beslutningen påpegede enhedschefen imidlertid, at en revision ville kræve en enorm mængde arbejde, som måske ikke ville medføre den ønskede effekt. I stedet bliver fokus nu lagt på gennemførelse og håndhævelse, sådan som det også er blevet påpeget i den nyligt præsenterede kemikaliestrategi

20. oktober 2020). Her ses det også, at der er åbnet op for at anmode om flere oplysninger fra producenter i registreringsfasen, herunder eksempelvis CO2-emissioner.

Kilde: EURACTIV 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.