Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU præsenterer ny strategi om bæredygtig kemi

20. oktober 2020
EU præsenterer ny strategi om bæredygtig kemi
EU-Kommissionen har netop præsenteret en ny kemikaliestrategi for bæredygtighed. Strategien er første skridt i retningen mod ”et giftfrit miljø” og skal bl.a. være med til at fjerne barrierer for den cirkulære økonomi.

Som det også fremgik af denne nyhed har Kommissionen barslet med en strategi for et bæredygtigt og giftfrit miljø. Nu er den kommet og med et mål om at fremme innovation inden for både sikre og bæredygtige kemikalier, med henblik på at skabe renere og mere bæredygtige værdikæder, til gavn for både mennesker og miljø.

Øget beskyttelse af sundhed og miljø

Den nye kemikaliestrategi bygger på en anerkendelse af, at kemikalier er en væsentlig del af vores hverdag herunder også vores gennerelle velfærd såvel som for den grønne og digitale omstilling i EU. Samtidig bygger den på en erkendelse af, at der er et presserende behov for at håndtere de sundheds- og miljømæssige udfordringer, som forårsages af de mest skadelige kemikalier. Strategien præsenterer derfor konkrete foranstaltninger, der skal gøre kemikalier sikre og bæredygtige og samtidig med, at man bibeholder alle fordelene ved kemikalier.

De vigtigste overordnede punkter i strategien er:

  • udfasning af kemi i forbrugerprodukter såsom legetøj, artikler til barnepleje, kosmetik, rengøringsmidler, materialer og tekstiler i kontakt med fødevarer samt de mest skadelige stoffer, herunder bl.a. hormonforstyrrende stoffer, kemikalier, der påvirker immunsystemet og åndedrætssystemet, og ikkenedbrydelige stoffer såsom per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS'er), medmindre deres anvendelse har vist sig at være afgørende for samfundet
  • minimering og erstatning af stoffer, der giver anledning til bekymring, så vidt muligt, i alle produkter. Der vil blive givet prioritet til de produktkategorier, der påvirker sårbare befolkningsgrupper, og dem, der har det største potentiale for den cirkulære økonomi
  • håndtering af kombinationsvirkninger af kemikalier (cocktaileffekten) ved i højere grad at tage hensyn til den risiko, som den daglige eksponering for en bred vifte af kemikalier fra forskellige kilder udgør for menneskers sundhed og miljøet
  • sikring af, at producenter og forbrugere har adgang til oplysninger om indhold af kemikalier og sikker anvendelse, ved at indføre oplysningskrav i forbindelse med den politiske ramme for bæredygtige produkter.

Rene værdikæder skal lette den cirkulære økonomi

Initiativerne i den nye strategi har altså mange formål, men skal bl.a. også være med til at sikre, at den cirkulære kan fungere i praksis. En af de nuværende barrierer for et velfungerende marked for sekundære råvarer er nemlig manglende information om og kendskab til produkters indhold af kemikalier. Det er særligt en udfordring i forbindelse med affaldsbehandlingen, hvor aktørerne kan have svært ved at træffe de rette beslutninger så længe de opererer på et uoplyst grundlag. For at sikre bedre kendskab og giftfrie materiale-cykler, såvel som at ”genanvendt i EU” bliver en global standard, er det nødvendigt at sikre, at problematiske stoffer i produkter og materialer minimeres. Der skal derfor nu gælde de samme standarder for genanvendte materialer, som der gør for virgine materialer med hensyn til tilladte indhold af farlige indholdsstoffer. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor det kan være formålstjenligt at afvige fra dette princip. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor anvendelsen af et genanvendt materiale er begrænset til en klart defineret anvendelse, hvor der ikke er nogen negativ indvirkning på forbrugernes sundhed og miljø, og hvor brugen af den sekundære råvare sammenlignet med det virgine materiale er berettiget. 

For at fremme denne udvikling vil Kommissionen:

  • minimere tilstedeværelsen af problematiske stoffer i produkter ved at introducere krav der prioriterer de produktkategorier, der påvirker sårbare befolkningsgrupper såvel som de produktgrupper med det højeste potentiale for cirkularitet, herunder tekstiler, emballager inklusive fødevareemballager, møbler, elektronik samt i byggeri og bygninger
  • sikre tilgængelighed af oplysninger om indhold af kemi og sikker anvendelse ved at indføre informationskrav i forbindelse med initiativet om bæredygtig produktpolitik såvel som ved at spore tilstedeværelsen af problematiske stoffer gennem materialernes livscyclus og i produkter
  • sikre at både godkendelser og undtagelser for begrænsninger for genanvendte materialer under REACH er usædvanlige såvel som berettigede
  • støtte investeringer i bæredygtig innovation der kan dekontaminere affaldsstrømme, øge sikker genanvendelse samt reducere eksport af affald, herunder særligt plast og tekstiler
  • udvikle metoder til kemisk risikovurdering, der tager højde for hele livscyklus for stoffer, materialer og produkter

 

Baggrund

I 2018 var Europa den næststørste producent af kemikalier, hvilket svarer til knap 17% af det samlede salg af kemikalier. Den globale produktion forventes fordoblet inden 2030 og forventes bl.a. også at stige i forbrugerprodukter. Fremstilling af kemiske produkter er den fjerdestørste industri i EU og beskæftiger omkring 1,2 millioner mennesker direkte og mere end halvdelen af de fremstillede kemikalier leveres direkte til andre sektorer, herunder sundhed, byggeri, biler, elektronik og tekstiler. Mange kemikalier kan imidlertid også skade både miljøet og menneskers sundhed, herunder også fremtidige generationer.

Kemi er allerede reguleret under den europæiske kemikalielovgivnig, hvilket bl.a. har ført til den mest avancerede videnbase om kemikalier i verden. Dette til trods, har man vurderet, at det har været nødvendigt at styrke den europæiske kemikaliepolitik yderligere, hvilket altså nu er afspejlet i den nye strategi.

Læs mere

Du kan finde pressemeddelelsen for den nye kemikaliestrategi her på Kommissionens hjemmeside.
På samme side kan du også finde link til selve strategien, en sektion med spørgsmål og svar samt et faktablad om kemikaliestrategien.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.