Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring vedr. lovforslag om ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas - høringsfrist 22. august.

11. august 2019
Høring vedr. lovforslag om ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas - høringsfrist 22. august.
Lovforslaget har to hovedelementer: Stop for nye støttemodtagere pr 1. jan. 2020 til de gældende støtteordninger til anvendelse af biogas samt Indførelse af hjemmel til at stille krav om kontrol af metanudslip fra biogasanlæg. Høringsfrist er den 22. august 2019 kl. 14.

Energistyrelsen har sendt "Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning (Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas)" i høring.

Med lovforslaget implementeres dele af energiaftalen af 29. juni 2018, hvor det blev besluttet at sætte stop for nye anlæg på de eksisterende støtteordninger til biogas i 2020 og samtidigt indføre individuelle produktionslofter for støttemodtagere, som er omfattet af ordningerne.Det er dog også besluttet, at der under visse forudsætninger kan opnås dispensation fra skæringsdatoen for anlæg til opgradering og elproduktion, som er under etablering, eller hvor der er foretaget irreversible investeringer, og som ikke kan være idriftsat senest den 1. januar 2020.

Det følgende er et uddrag fra fra høringsbrevet og et lovnotat.

Justering af overgang til nye støtteordning og max produktionsstøtte pr anlæg

Med forslaget sættes et stop for tilgang af nye anlæg til de fem gældende støtteordninger til anvendelse af biogas fra den 1. januar 2020. De eksisterende støttemodtagere får samtidigt et tilsagn om, at de kan modtage støtte i 20 år fra den dato, hvor anvendelsen af biogas til et støtteberettiget formål første gang var påbegyndt.

For anlæg, der har truffet irreversible investeringer inden den 8. februar 2019 og samtidigt har opnået VVM-tilladelse og miljøgodkendelse inden den 1. juli 2019, vil der være mulighed for at få dispensation til at komme på en gældende støtteordning. Det gælder også for anlæg, der inden den 1. april har indgået en aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til naturgasnettet i 2019, men hvor tilslutning forsinkes af uforudsete hændelser.

Der indføres endvidere med lovforslaget en årsnorm over den maksimale årlige produktionsmængde, som støttemodtageren kan få støtte til. Årsnormen har til formål at sikre budgetmæssig kontrol og bedre forudsigelighed på de fem gældende støtteordningerne, da der i dag ikke er nogen begrænsning på, hvor meget støtte der kan gives til de enkelte anlæg. Det foreslås endvidere, at hvert anlæg kan opnå støtte i en periode på 20 år fra den dato, som det pågældende anlæg første gang har modtaget støtte efter en af de fem gældende ordninger.

Lovhjemmel til at kræve udslip af drivhusgasser overvåges og nedbringes

Indførelse af hjemmel til, at der fremover stilles krav om kontrol af metanudslip fra biogasanlæg. Lovforslaget indeholder hjemmel til, at der i en bekendtgørelse kan sættes krav til biogasanlæg og de anlæg, som modtager støtte til anvendelse af biogas om, at udledningen af drivhusgasser fra biogasanlæg overvåges og nedbringes.

 

Ifølge energistyrelsens høringsbrev, så er høringsfristen den 22. august 2019 kl 14.

Høringsbrev, lovnotat og udkast til ny lov kan findes på høringsportalen her 

Uddybende beskrivelse af konsekvenserne af de foreslåede lovændringer findes i bemærkningerne til lovforslaget (se fra side 15 og frem i lovforslaget på høringsportalen).

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.