Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring: kommende EU-strategi for bæredygtige tekstiler

21. maj 2021
Høring: kommende EU-strategi for bæredygtige tekstiler
EU-Kommissionen har lanceret en offentlig høring om den kommende strategi for bæredygtige tekstiler. Du kan give din mening tilkende via et elektronisk spørgeskema helt frem til den 4. august 2021.

Formål og baggrund

Strategien skal sigte mod at understøtte EU’s omstilling til en klimaneutral, cirkulær økonomi, hvor produkter er designet til at være mere holdbare, genanvendelige, reparerbare og genanvendelige. Den har også til formål, at tekstilindustrien kommer sig efter COVID-19-krisen på en bæredygtig og konkurrencedygtig måde, gennem anvendelsen af principperne i den cirkulære økonomi, herunder både hvad angår produktion, produkter, forbrug, affaldshåndtering og anvendelsen af sekundære råvarer. Strategien berører ligeledes den fremtidige EU-støtte til investeringer, forskning og innovation.

EU’s Green Deal, EU-Kommissionens handlingsplanen for den cirkulære økonomi samt den industrielle strategi for 2020 identificerer tekstilsektoren som en prioriteret sektor, hvor potentialet for cirkularitet er højt og derfor ses som en af de prioriterede sektorer i omstillingen til til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi. Genopretningsplanen skitserede også COVID-19-pandemiens indvirkning på det industrielle økosystem for tekstiler i EU og identificerede dets genopretningsbehov i lyset af de nuværende og forventede svagheder på både efterspørgsels- og udbudssiden.

Om spørgeskemaet

Høringen består af et online spørgeskema, der er opdelt i to sektioner. Det første afsnit søger at samle generelle oplysninger om respondenten, mens det andet indeholder de vigtigste høringsspørgsmål, herunder blandt andre tre spørgsmål om tekstilsektoren som en vigtig faktor for genopretning af EU's økonomi og seks spørgsmål om den cirkulære økonomi i EU's tekstilsektor.

Under afsnittet vedrørende vigtige faktorer for genopretningen af EU’s økonomi stilles blandet andre spørgsmålet ”Hvilke af nedenstående værktøjer bør prioriteres på EU-plan for at komme sig efter krisen og fremme tekstilindustriens modstandsdygtighed og bæredygtighed?”, herunder stilles en lang række mulige værkstøjer op som respondenterne kan give point fra 1-5. Blandet andre foreslås følgende værktøjer:

 • krav til medlemsstaterne om at gennemfører obligatorisk udvidet producentansvar for tekstiler (og fodtøj)
 • Etablere målbare obligatoriske kriterier i offentlige indkøb gennem sektorbestemt lovgivning og overvåge deres gennemførelse
 • Støtte og tilskynde til anvendelse af økonomiske instrumenter (fx Beskatning)
 • Sæt bindende krav på EU-niveau for at fremme produktets bæredygtighed
 • Foreslå regulering og politiske rammer (f.eks. For nye teknologier og processer)

Efterfølgende spørges der til, hvilken af ​​de oplistede teknologier, der vil bidrage mest til at støtte en konkurrencedygtig og bæredygtig tekstilsektor i EU? Listen over mulige teknologier, der kan gives point ud for er følgende:

 • Avanceret fremstilling (f.eks. Computerstøttet produktion, automatisering, robotteknologi)
 • Produktion on-demand og virtualisering (f.eks. Digitale tvillinger, bodyscanners, 3D-printere)
 • Automatisk sortering af tekstilaffald efter fibertype og farve
 • Fiber-til-fiber-genanvendelse af en enkelt fiber (f.eks. 100% bomuld, 100% polyester osv.)
 • Fiber-til-fiber genanvendelse af fiberblandinger (f.eks. Polycotton osv.)
 • Open loop genanvendelse af tekstiler til ikke-tekstilprodukter af høj værdi
 • Digital pas / tagging (f.eks. Aflæsning af kemisk indhold i produkter)
 • Produktion af innovative tekniske og smarte tekstiler

Som nævnt har alle interessenter indtil d. 4. august 2021 (midnat) til at fremsende deres svar på spørgeskemaet.

Resultaterne af den offentlige høring vil sammen med den feedback, der blev indsamlet om den tidligere høring om køreplanen, indgå i den forventede meddelelse om en EU-strategi for tekstiler. EU-issue-tracker forventer, at den endelige strategi vil blive offentliggjort i tredje kvartal af 2021

Baggrundsmateriale

Find høringen og spørgeskemaet her på Kommissionens hjemmeside

Find den tidligere høre om køreplanen her på Kommissionens hjemmeside

Find DAKOFAs tidligere nyhed om køreplanen her DAKOFAs hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiTekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.