Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU-Kommissionen søger feedback fra interessenter om den kommende EU-strategi for tekstiler

13. januar 2021
EU-Kommissionen søger feedback fra interessenter om den kommende EU-strategi for tekstiler

Kommissionen åbnede den 5. januar 2021 for muligheden for at give feedback på Kommissions køreplan om den forventede meddelelse om en EU-strategi for tekstiler. Det er muligt at give sin feedback frem til den 2. februar 2020.

Tekstilsektoren er, som bekendt, en prioriteret sektor i EU's industristrategi og i handlingsplanen for cirkulær økonomi, der i marts 2020 annoncerede en kommende EU-strategi, der forventes offentliggjort i 3. kvartal af 2021.

Som en optakt til denne strategi gennemfører EU-Kommissionen nu en offentlig høring basseret på en køreplan, der har til formål at kvalificere strategien.

Køreplan indeholder Kommissionens foreløbige bud på en vision for EU-strategien for tekstiler.

Køreplanen indeholder, uden at det foregriber Kommissionens endelige beslutning om, hvorvidt initiativet skal forfølges, eller dets endelige indhold, oplysninger om den politiske sammenhæng og de politiske mål, der ligger til grund for initiativet, samt flere muligheder for forslaget.

Dokumentet er struktureret under følgende overskrifter:

 A) konteksten og problemer initiativet sigter mod at tackle

Ifølge køreplanen skal strategien ses i konteksten af den europæiske grønne pagt, industristrategien og EU’s cirkulære handlingsplan, der har til formål at bidrage til en klimaneutral, cirkulær økonomi, hvor produkter er designet til at være mere holdbare, genanvendelige, reparerbare, genanvendelige og energieffektive.

Strategiens øvrige kontekst ses som værende Kommissionens arbejdsdokument ”Identifying Europe's recovery needs”, der ledsagede meddelelsen "Europe’s moment” Repair and Prepare for the Next Generation”, hvori Kommissionen skitserede konsekvenserne af ​​COVID-19-pandemien på det industrielle økosystem for tekstiler i EU og identificerede dets genopretningsbehov i lyset af nuværende og forventede svagheder på både efterspørgsels- og udbudssiden.

Køreplanen bemærker, at selv om EU's tekstilindustri kan betragtes som globalt konkurrencedygtig, er tekstilsektoren en ressourceintensiv sektor. 

Derudover understreger Kommissionen, at værdikæderne også er globaliserede og forskelligartede, og at industrien derfor i øjeblikket møder ulige konkurrencevilkår forårsaget af lavere produktionsomkostninger samt lave miljømæssige og sociale standarder i tredjelande. 

B) Mål, som initiativet har til formål at nå

Køreplanen bemærker, at det primære mål med initiativet er at sikre, at der findes en omfattende ramme, der muliggør de rette betingelser og incitamenter til at øge tekstilsektorens konkurrenceevne og bæredygtighed og sikre sammenhæng med andre initiativer såsom Green Deal, industristrategien og handlingsplanen for cirkulære økonomi.

Initiativet skal supplere det igangværende bæredygtige produktpolitiske initiativ ved at fokusere på potentielle tilgange til forbedring af designet til bæredygtighed, sikre anvendelse af sekundære råmaterialer og ved at adressere tilstedeværelsen af ​​farlige kemikalier etc.

Den skal i øvrigt lette og tilskynde til en optimal anvendelse af genopretningsplanen og bæredygtige investeringer, især i produktionsprocesser, design, nye materialer, nye forretningsmodeller, infrastruktur og kapacitet. Strategien vil initiere at der ydes støtte til teknologier, herunder gennem digitalisering, relateret til innovative tekstiler, tackling af mikroplast, fremstillings- og genanvendelsesprocesser.

For at øge EU-markedet for bæredygtige og cirkulære tekstiler overvejes det at opstille mål for at øge genanvendelses- og genbrugsindsatsen såvel som grønne offentlige indkøb i EU. Disse mål vil blive overvejet gennem et struktureret engagement med det industrielle økosystem (værdikæden) og andre interessenter (fx forskning og innovation, forbrugerorganisationer, investeringsselskaber, medlemsstater, civilsamfundet etc.) for at give mulighed for hurtigere opnåelse og bidrage til overvågning af efterfølgende gennemførelse af initiativet.

Initiativet vil foreslå tiltag for at gøre økosystemet for tekstiler egnet til den cirkulære økonomi, tackle svagheder med hensyn til bæredygtig produktion, bæredygtig livsstil, tilstedeværelsen af ​​bekymrende stoffer, forbedre indsamling og genanvendelse af tekstilaffald i medlemsstaterne samt kapacitetsopbygning (også hvad angår færdigheder).

Initiativet vil gøre det ved at identificere tekstilspecifikke og horisontale tiltag i hele værdikæden. Under hensyntagen til forberedelsen af ​​initiativet om bæredygtige produkter vil strategien understrege mulige tilgange til forbedring af design til bæredygtighed (sikre optagelse af sekundære råmaterialer og tackle tilstedeværelsen af ​​farlige kemikalier etc.), hvilket letter dets fremtidige implementering. Initiativet vil også foreslå tiltag til fremme af mere bæredygtige produktionsprocesser.

Derudover vil initiativerne undersøge en evt. understøttelse af en mere bæredygtige livsstil, f.eks. ved at tilskynde 'produkt som en tjeneste' og andre bæredygtige forretningsmodeller. Initiativet vil fremme frivillige tilgange såsom EU-miljømærket og se på maksimering af synergierne inden for den nye forbrugeragenda og Bauhaus-initiativet*.

Rollen som et eventuelt udvidede producentansvar for at fremme bæredygtige tekstiler og bæredygtig behandling af tekstilaffald, i overensstemmelse med affaldshierarkiet, vil også blive overvejet, og gennemførelsen af ​​en juridiske forpligtelse til at indføre separat indsamling af affaldstekstiler inden 2025 vil blive understøttet.

Endelig vil initiativet undersøge, hvordan man styrker beskyttelsen af ​​menneskerettighederne, arbejdsmiljøet og due diligence på tværs af værdikæder, herunder forbedret sporbarhed og gennemsigtighed. Det vil styrke internationalt samarbejde og partnerskaber, herunder handelsstøtte, mod mere bæredygtigt forbrug og produktion, herunder med hensyn til areal- og vandforbrug og anvendelse af kemikalier.

C) Dagsorden for bedre regulering

Køreplanen udtrykker Kommissionens hensigt om at sikre, at interessenter høres gennem forskellige aktiviteter såsom organiserede workshops og online-konferencer.

Derudover skal der offentliggøres en 12-ugers offentlig høring i de kommende måneder for at indsamle yderligere feedback fra alle relevante interessenter.

Baggrundsmateriale

Du finder køreplanen her, hvor det også er muligt at sende sin feedback på køreplanen

*Du kan læse mere om det europæiske Bauhaus-initiativet her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.