Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Høring af revideret vejtransport af farligt gods bekendtgørelse - frist 20. februar

24. januar 2023
Høring af revideret vejtransport af farligt gods bekendtgørelse - frist 20. februar
Der ændres i de særlige bestemmelser for national vejtransport af affald, som er farligt gods. Ændringerne er indsat for at imødekomme ønsker fra branchen og for at lette kommunernes indsamling af husholdningslignende farligt affald fra blandt andet husstande og virksomheder. Endvidere indsætter der også grænser for, hvor stor mængde fyrværkeri og flaskegas private må transportere til eget forbrug.

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til en revideret bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods i høring og af høringsbrevet fremgår bl.a. følgende:

Privates transport af farligt gods

Med udkast til bekendtgørelse indsættes mængdegrænser for hvor meget fyrværkeri og flaskegas, private må transportere til eget forbrug. Samtidig indsættes en bestemmelse om, at når private transporterer fyrværkeri, må der ikke transporteres andet farligt gods. Mængdegrænserne er fastsat således, at de er i overensstemmelse med mængden af fyrværkeri og flaskegas, som private må opbevare i husstanden.'

Grænserne skal endvidere lette politiets håndhævelse ved at gøre det nemmere at differentiere mellem private og erhvervsmæssige transporter.

Særlige bestemmelser for national vejtransport af affald, der er farligt gods

I bekendtgørelsesudkastets bilag 2 er der indført flere ændringer, særligt i bilagets kapitel V:

  • Kapitlet omhandler indsamlet blandet affald i plastkasser, og det er blandt andet blevet specificeret, hvem der er afsender i disse forhold, og indsat bestemmelser om lithiumbatterier og gaspatroner i sådanne indsamlingsordninger.
  • Indsamlingsordningerne er desuden blevet udvidet til - udover private husholdninger - også at kunne anvendes på virksomheders og institutioners husholdningslignende farlige affald.
  • Der er endvidere fjernet et krav om, at mængden af affald pr. transporterende enhed ikke må overstige 1800 kg (brutto) og justeret i bestemmelser for påskrifter. Ændringerne er blandt andet foretaget ud fra efterspørgsel fra branchen. Der er fastsat en overgangsperiode på to år for at give mulighed for at håndtere de ændrede krav til påskrifter.

Den reviderede bekendtgørelse foreslås at træde i kraft 1. juli 2023.

Evt. bemærkninger skal være Færdselsstyrelsen i hænde senest den 20. februar 2023.

Find Færdselsstyrelsens høringsbrev og udkastet til den reviderede bekendtgørelse om vejtransport af farligt godt på høringsportalen her

Find den gældende Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr.  828 af 10/06/2017 og de senere ændringer på Retsinformation her og læs evt. Færdselsstyrelsens omtale af den seneste ændring til bekendtgørelsen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.