Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Fortsat masser af potentiale for øget genanvendelse i EU

17. august 2020
Fortsat masser af potentiale for øget genanvendelse i EU
Ifølge en ny rapport fra det Europæiske Miljøagentur, er der fortsat et betydeligt potentiale for at øge genanvendelsen af en række udvalgte affaldsfraktioner. Lave priser på virgine ressourcer, mangel på genanvendelseskapacitet samt komplekse produkter er blandt årsagerne til de manglende resultater.

Kort før sommeren udgav det Europæiske Miljøagentur en rapport, der slog fast, at EU stadig er langt fra at indfri dets samlede genanvendelsespotentiale. Mere specifikt satte man fokus på hhv. bygge- og anlægsaffald, WEEE samt affald fra husholdninger og husholdningslignende affald fra erhverv, for hvilke man i alle tre fraktioner ser betydelige muligheder for at øge genanvendelsen og som tilsammen udgør en betydelig del af de samlede europæiske affaldsmængder.

Gør brug af de værktøjer, som virker
Ifølge den europæiske analyse forventer man, at genanvendelsen af husholdningsaffald samt WEEE kan fordobles, mens andelen af bygge- og anlægsaffald kan øges med 30%. Størstedelen af dette potentiale ligger allerede i de EU-fastsatte genanvendelsesmål for 2035, men rapporten er altså med til, endnu engang, at understrege, at vi stadig er langt fra at have udnyttet det fulde potentiale samt at pege på, hvori udfordringerne især består.

Ifølge rapporten er der først og fremmest brug for regulering og håndhævelse, der sikrer øget separat indsamling af de udvalgte fraktioner, således at man opnår en højere kvalitet i det indsamlede materiale. Rapporten understreger, at producentansvar og selektiv nedrivning kan være relevante værktøjer i forbindelse med at øge genanvendelsen i sig selv, men også at værktøjerne kan være med til at understøtte en bedre økonomi i genanvendelsen, en reduktion eller måske helt elimination af problematiske stoffer i produkterne samt til at udvikle og afprøve koncepter, der fremmer design til genanvendelse.

Mange af de værktøjer, som man peger på i rapporten, er også blevet adresseret i de reviderede affaldsdirektiver samt under den cirkulære handlingsplan, og mange lande er således allerede i gang. Men hvis EU skal lykkes med at nå det fulde potentiale, er der altså, ifølge den nye rapport, fortsat masser af plads til forbedring.

Læs mere
Du kan læse rapporten fra det Europæiske Miljøagentur ”The case for increasing recycling: Estimating the potential for recycling in Europe” her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.