Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Forslag om nye grænseværdier for nogle af de mest skadelige stoffer

09. november 2021
Forslag om nye grænseværdier for nogle af de mest skadelige stoffer
Europa-kommissionen har præsenteret et nyt forslag, der skal sætte en stopper for nogle af de mest skadelige stoffer. Målet er at skabe grundlaget for renere strømme af sekundære råvarer og dermed også for en cirkulær økonomi.

Europa-kommissionen har netop præsenteret et nyt forslag om ændring af bilag IV og V til forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen), der bestemmer, hvordan affald, der indeholder POP, behandles, herunder hvor vidt det kan genanvendes eller bør destrueres eller irreversibelt omdannes. Helt overordnet skal POP-forordningen sikre, at håndteringen af affald, der indeholder POP-stoffer, foretages på en miljømæssigt forsvarlig måde med minimal indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. I de tilfælde hvor genanvendelse er muligt, skal reglerne sikre, at de fremkomne sekundære materialer altid er sikkert brugbare og egnede til formålet og i videst muligt omfang frie for giftige stoffer. Reglerne skal også minimere omfanget af udledning af giftige stoffer til miljøet, og dermed bidrage til EU’s mål om nulforurening ved at reducere deres miljø- og sundhedsmæssige virkninger.

Med det nye forslag ønsker man at ajourføre koncentrationsgrænser for de stoffer, der er fastsat i de føromtalte bilag således at de bringes i overensstemmelse med Stockholmkonventionen og bilag I til POP-forordningen, i og med at de stoffer, der er opført deri, afstemmes, og der indføres koncentrationsgrænseværdier for dem. Den tilpasser også grænseværdierne for visse stoffer, der allerede er opført, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Mere specifikt foreslås det, at der indføres strenge grænseværdier for følgende tre stoffer eller grupper af stoffer i affald:

-perfluoroctansyre (PFOA) og salte heraf samt beslægtede forbindelser — der findes i vandtætte tekstiler og brandslukningsskum

-dicofol — et pesticid, der tidligere blev anvendt i landbruget

-pentachlorphenol og salte og estere heraf — der findes i behandlet træ og i behandlede tekstiler.

Desuden foreslår Kommissionen at skærpe de øvre grænseværdier for indholdet i affald af yderligere fem stoffer eller stofgrupper, der allerede er reguleret.

I forbindelse med at forslaget blev præsenteret, udtalte Kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius følgende: "I dag går vi endnu et skridt videre for at leve op til vort løfte om at eliminere de mest skadelige forurenende stoffer fra vores dagligdag. Det er afgørende at fjerne persistente kemikalier i affald for at beskytte vores sundhed og miljøet. Der er også behov for ambitiøse grænseværdier for disse stoffer for at fremme giftfrie, sekundære materialer af høj kvalitet, som kan anvendes sikkert i en cirkulær økonomi i vækst."

Læs mere

Du kan finde hele den officielle tekst på både dansk og engelsk her på EUR-Lex  

Du kan også læse mere om POP’s i affald her på Kommissionens officielle hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.