Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Flere affaldsstrømme i kredsløb?

07. april 2022
Flere affaldsstrømme i kredsløb?
Ny omfattende tysk rapport undersøger en række ”nye” affaldsstrømme med henblik på deres cirkulære potentiale.

Et hold eksperter har på vegne af det tyske miljøministerie undersøgt en række ”nye” affaldsstrømme med henblik på deres potentiale for at udvikle den cirkulære økonomi i Tyskland gennem øget indsamling og nyttiggørelse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en antagelse om, at de nuværende regler for en række affaldsstrømme (storskrald, madrasser, møbler, tæpper, kunstgræs, bleer, udtjente dæk og tekstiler) er utilstrækkelige i forhold til at realisere det iboende genanvendelsespotentiale. Projektet undersøgte derfor affaldsstrømmene i forhold til nuværende indsamlingsniveau og udnyttelsespraksis og identificerede barrierer for ressourceeffektiv affaldshåndtering samt foranstaltninger til at øge forebyggelsen, forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse. På baggrund af disse vurderinger præsenterer rapporten dels en prioriteret rækkefølge over hvilke affaldsstrømme, man ser det største potentiale i, samt også en række konkrete forslag til tiltag, der kan forbedre genanvendelsen af de enkelte affaldsstrømme.

Særligt fokus på tekstiler
På baggrund af de udvalgte kriterier konkluderede undersøgelsen, at det største potentiale for en øget indsats findes i forhold til de brugte tekstiler. På baggrund af en ganske omfattende og interessant analyse af det tyske system for håndtering af både genbrugstekstiler og tekstilaffald pointeres det i undersøgelsen, at økonomien i systemet i øjeblikket er under hastig forandring og at det betragtes som værende en reel risiko, at de eksisterende indsamlingssystemer og genanvendelsesmuligheder i Tyskland vil forsvinde inden for en overskuelig fremtid. Forfatterne peger på at årsagen på den økonomiske situation især er de stigende mængder af både genbrugstøj og tekstiler til genanvendelse, samt den dalende kvalitet i samme, hvilket begge presser priserne i bund. Med det kommende indsamlingskrav forventes situationen kun at forværres yderligere, hvilket får forfatterne til at konkludere, at den manuelle sortering, der for nuværende stadig foregår i Tyskland, formentlig ikke kan finansieres af prisen på tekstilerne alene. På baggrund af situationen anbefales det derfor, at der hurtigst muligt introduceres et udvidet producentansvar på tekstiler i Tyskland (bemærk at undersøgelsen og dens konklusioner blev udarbejdet forud for Europa-Kommissionens forslag om en tekstilstrategi, herunder også introduktionen af et udvidet producentansvar).

Undersøgelsen vurderer i tillæg også at tyskerne bør sætte særligt fokus på udtjente bildæk, for hvilke man imidlertid i Tyskland endnu ikke har en producentansvarsordning, sådan som det ses her i Danmark.

Masser af inspiration til tiltag
For de øvrige undersøgte affaldsstrømme finder man også en række spændende analyser og anbefalinger. Helt overordnet anbefales det først og fremmest, at der bør iværksættes yderligere tiltag for både bleer, madrasser, kunstgræs og tæpper, idet disse produkter alle delvist er fremstillet af petroleumsbaserede materialer og dermed vil kunne medføre betydelige positive miljømæssige konsekvenser. På baggrund af analyserne vurderes det, at det vil være muligt at genvinde sekundære råvarer gennem ændringer i produktdesign eller i indsamlingssystemet samt ved at etablere nye genanvendelsesfaciliteter. Selvom storskrald og møbler er særligt relevante i forhold til de betydelige mængder, består de ifølge analysen primært af træbaserede materialer, der i dag ikke kan genanvendes i en hverken økonomisk eller miljømæssig relevant kvalitet. Af samme årsag opnår de nuværende tyske sorteringsanlæg for storskrald i øjeblikket etcifrede genanvendelsesprocenter. For disse to fraktioner anbefales det derfor i stedet, at man fokuserer på at øge forebyggelse og genbrug.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten “Evaluation of the collection and recovery of selected waste streams for the further development of circular economy” som du kan finde her på den tyske Umwelt Bundesamt hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.