Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Europæiske plastaktører forpligter sig til den cirkulære økonomi

20. november 2018
Europæiske plastaktører forpligter sig til den cirkulære økonomi

Mere end 60 europæiske aktører har forpligtet sig til at understøtte markedet for genanvendt plast. Men der mangler stadig efterspørgsel på de sekundære råvarer.

Som en del af den europæiske plaststrategi, som Europa-Kommissionen lancerede i januar måned, inviterede Kommissionen i juni måned de europæiske plastaktører til at underskrive en frivillig aftale, hvor aktørerne kunne komme med tilsagn om ambitioner vedrørende enten øget genanvendelse af plastaffald eller øget anvendelse af genanvendt plast i nye produkter. Tanken var således, at aktørerne på frivillig basis kunne indrapportere konkrete planer, hvilket skal være med til at bane den fælles vej, der skal lukke det eksisterende hul, som man ser mellem udbud og efterspørgsel i forhold til de sekundære plastmaterialer. En midtvejsevaluering af de indkomne tilsagn for denne frivillige aftale viser, at den europæiske industri er klar og villig til at genanvende plast, men at producenterne i mindre grad er villige til at anvende det genanvendte materiale i nye produkter.

Producenterne skal komme på banen

Målet med den frivillige aftale er, at man i 2025 har skabt et marked for, at 10 millioner tons genanvendt plast bliver anvendt i nye produkter. På udbudssiden, altså selve genanvendelsen af de 10 millioner ton, er man med de nuværende tilsagn allerede i mål, men på produktionssiden er der fortsat et stykke vej at gå. Nærmere bestemt er der indtil videre kun kommet tilsagn om at anvende 5 millioner tons, dvs. halvdelen, af de genanvendte mængder, i nye produkter.

Dette gab mellem udbud og efterspørgsel efter sekundære råvarer reflekterer tydeligt den generelle konflikt som mange påpeger er helt central at få løst, hvis den cirkulære økonomi skal fungere på plastområdet. I en pressemeddelelse, som blev lanceret i forbindelse med midt-vejsevalueringen understregede første-næstformand for EU-kommissionen Frans Timmermanns da også, at anvendelse af genanvendt plast i nye produkter er afgørende for, at den cirkulære økonomi kan komme i gang. Timmermans udtrykte stor taknemmelighed for de nuværende 65 aktører, som har givet deres tilsagn, men meddelte også, at der fortsat er brug for tilsagn fra flere aktører, og altså særligt fra de producenter, som skal aftage og anvende det genanvendte materiale, hvis et velfungerende europæisk marked for genanvendt plast skal blive en realitet. Timmermanns understregede, at man nu vil arbejde hårdt på at analysere, hvilke tiltag, der er nødvendige for, at gabet mellem udbud og efterspørgsel kan lukkes - ikke blot til gavn for miljøet, men også for den europæiske økonomi og jobsituation.

Næste skridt
I begyndelsen af 2019 vil Kommissionen offentliggøre en detaljeret analyse af de indkomne bidrag, hvilket skal guide de fremtidige tiltag på området, inklusive lovgivning og/eller økonomiske incitementer i målrettede sektorer som eksempelvis bilindustrien, byggesektoren og emballageindustrien. Kommissionen ønsker at gå i tæt dialog med aktørerne på området og vil i begyndelsen af det nye år invitere til dialogmøder.


Du kan læse hele Kommissionens pressemeddelelse her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.