Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Europa-Parlamentet slår et slag for at booste den europæiske plastgenanvendelse

14. september 2018
Europa-Parlamentet slår et slag for at booste den europæiske plastgenanvendelse
En ny resolution fra Europa-Parlamentet vedrørende den europæiske plaststrategi er netop blevet vedtaget. Parlamentet bakker op om Kommissionens tidligere udspil, men kalder også på yderligere indsatser.

I denne uge mødtes Europa-Parlamentet for at diskutere og stemme om en resolution vedrørende den plaststrategi, som Europa-Kommissionen præsenterede i begyndelsen af året.

Parlamentet bakker op om den europæiske plaststrategi
Helt overordnet imødekommer Parlamentet Kommissionens strategi og anser den for værende et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig håndtering af plast gennem hele værdikæden. I den forbindelse anerkender Parlamentet særligt Kommissionens forslag om at gøre al plastemballage, der placeres på det europæiske marked, genbrugelig eller genanvendelig inden 2030. Parlamentet ønsker i denne forbindelse bl.a. at Kommissionen skal overvåge og evaluere udviklingen på området og hjælpe med at sprede best-practice, mens aktører i hele værdikæden opfordres til at komme i gang med udviklingen af de nye emballager med det samme.

Parlamentet opfordrer i sin resolution også Kommissionen til at brede principper som ressourceeffektivitet og cirkularitet ud til andre produkter end emballager gennem eksempelvis en udvidelse af ecodesign direktivet. Dette vil ifølge Parlamentets konklusioner kræve, at Kommissionen opfylder sin forpligtelse i forhold til at revidere emballagedirektivet, særligt i forhold til forebyggelse og design til cirkularitet. Ifølge Parlamentet vil det i denne forbindelse også være afgørende, at Kommissionen præsenterer enkle, implementérbare og effektive krav i forhold til bl.a. ”genbrugelig og genanvendelig plastemballage på en kost-effektiv måde” samt i ophold til overflødig emballage. Arbejdet med emballagedirektivet forventes færdiggjort med udgangen af 2020.

Markedet for genanvendt plast skal boostes
I resolutionen understreger Parlamentet ydermere vigtigheden af at skabe et effektivt marked for genanvendt plast, hvortil aktørerne også har tillid. For at fremme markedet foreslår Parlamentet bl.a., at man reducerer moms på produkter, som indeholder genanvendt materiale samt at Kommissionen fortsætter sit arbejde med at udarbejde guidelines for separat indsamling og sortering af affald, som forventes at være klar med udgangen af 2019. For at fremme tilliden til markedet opfordres Kommissionen endvidere til at udvikle og fastsætte forskellige grader af genanvendelse, som svarer til funktionaliteten af forskellige produkter, under forudsætning af, at man samtidig værner om sundhed, fødevaresikkerhed og miljø.

I debatten forud for afstemningen understregede Parlamentets ordfører på området, belgiske Mark Dememaeker, at de nyligt ikrafttrådte kinesiske importrestriktioner på bl.a. plastaffald bør betragtes som en oplagt mulighed for nye europæiske investeringer i genanvendelseskapacitet samt for ny regulering på området. Mere og bedre genanvendelse er ifølge ordføreren imidlertid i sig selv ikke nok og et helt centralt fokus skal derfor placeres på at arbejde med forebyggelse. Heri lå således også en reference til det igangværende arbejde som vedrører Kommissionens udspil til et nyt direktiv, der skal hindre mængderne af marint affald, herunder udvalgte plastprodukter. Europa-Parlamentets miljøkomité forventes at tage stilling til dette udspil i midten af oktober.

Mikroplast skal fortsat være et fokusområde
Af andre punkter fra Parlamentets udspil som særligt kan fremhæves, var bl.a. et komplet forbud i 2020 mod oxo-nedbrydelig plast, et forbud mod mikroplast i kosmetik, personlig plejeprodukter og rengøringsmidler, også i 2020, samt et ønske om et sæt minimumskrav i produktlovgivningen, der kan reducere udledningen af mikroplast betydeligt for bl.a. tekstiler, dæk, maling og cigaretskodder. 


Du kan læse hele teksten for Parlamentets resolution (på engelsk) her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.