Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-høring om revision af emballagedirektivet

09. oktober 2020
EU-høring om revision af emballagedirektivet
EU-Kommissionen har netop åbnet for en offentlig høring vedrørende emballagedirektivet, herunder væsentlige krav til emballager samt øvrige tiltag, der kan forebygge emballageaffald.

I 2017 blev der følge Eurostat markedsført 89 millioner ton emballager på det Europæiske marked, hvilket svarer til omkring 174 kg emballage per capita. Til trods for, at man gennem de seneste tre årtier inden for mange områder har reduceret vægten af emballagerne, er det stadig den største mængde emballageaffald man til dato har registreret.

Årsagerne til de store mængder er ifølge Kommissionen mange, men særligt mener man, at det især skyldes et øget forbrug af emballerede produkter, en bevægelse mod flere engangs-emballager, et øget on-line salg, samt en til tider overdreven emballering af visse produkter (over-emballering).

Det er således fortsat kun en lille del af emballagerne, der genanvendes, ligesom anvendelsen af genanvendt materiale i produktionen af emballager stadig er begrænset. Ifølge Kommissionen er de nuværende emballager ikke i tilstrækkelig grad designet med henblik på at facilitere øget forebyggelse og genbrug såvel som en kost-effektiv genanvendelse af høj kvalitet.

Nyt skub hen imod bedre emballager

Denne høring skal være med til at danne grundlag for en revision, og en skærpelse, af emballagedirektivet, herunder de såkaldte væsentlige krav til emballager. Initiativet skal sætte skub i udviklingen af bedre emballager såvel som være med til at skabe et øget marked for brug af genanvendte materialer, herunder særligt at øge konkurrencedygtigheden af sekundære råvarer i forhold til de virgine.

Målene kan ifølge baggrundsmaterialet for høringen nås på flere måder, herunder eksempelvis via initiativer, der for visse emballager skal gøre genbrug obligatorisk, hvilket bl.a. kan være særligt relevant inden for transportemballager. Kommissionen vil samtidig undersøge mulighederne for, at

  • Stille krav om, at alle emballager skal være genbrugelige eller genanvendelige samt at frembringe en brugbar definition af ”genanvendelig” emballage
  • Begrænse brugen af visse emballagekriterier til visse anvendelser, særligt hvor genbrugelige systemer eller produkter er en mulighed eller hvor forbrugsgoder kan håndteres på en sikker måde uden emballering
  • Reducere kompleksiteten af emballagematerialer, herunder antallet af materialer og polymerer
  • Introducere mål for indhold af genanvendt materiale for specifikke emballageformater
  • Introducere minimumskriterier og minimummål for grønne offentlige indkøb af emballager

Kommissionen forventes at præsentere forslaget til en revision i slutningen af 2021, sådan som det også blev påpeget i den seneste cirkulære handlingsplan fra marts i år.

Skulle man ønske det, kan man i slutningen af høringsmaterialet også indikere ønske om at blive kontaktet med henblik på at deltage i et stakeholder-interview samt, i de tilfælde hvor det er relevant, at deltage i workshops, hvor man kan diskutere emnet yderligere.

Læs mere

Du kan finde indgangen til høringen her. Svar skal være kommissionen i hænde senest den 6. januar 2021.

Du kan også læse mere om et baggrundsstudie for arbejdet i denne tidligere DAKOFA-nyhed: EU vil skærpe kravene til emballager, 29. april 2020

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.