Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Endnu en medlemsstat sætter ambitionsniveauet for plastemballager højt

21. februar 2019
Endnu en medlemsstat sætter ambitionsniveauet for plastemballager højt
Frankrig har netop lanceret en ny national plan for plastemballager. Ambitionsniveauet er højt og er på linje med både EU's målsætninger og Ellen MacArthur fondens anbefalinger for netop plastemballager.

Det franske miljøministerie har netop lanceret en national plan for plastemballager. Planen er blevet til i et samarbejde mellem virksomheder, staten og det franske civilsamfund og tager udgangspunkt i linjerne fra både EU’s køreplan mod en Cirkulær Økonomi samt visionerne under Ellen MacArthurs ”Global Commitment”. Den franske plan, der skal transformere den lineære franske forbrugskultur til en cirkulær plastøkonomi, er allerede blevet underskrevet af en lang række franske aktører fra hele værdikæden og lanceres kun få måneder efter den britiske regering kom med et lignende udspil.

Helt konkret vil den nye plan bl.a. betyde, at:

 • Problematiske eller unødvendige emballager fjernes fra markedet, startende med et forbud mod brugen af EPS i fødevareemballager samt engangsplastkopper, men også ved at fremme udfasningen af PVC i emballager inden 2022.
 • Anvendelse af forskellige økonomiske instrumenter til fremme af design til genbrug, genanvendelse og anvendelse af genanvendte materialer skal undersøges
 • Konkrete metoder til forbedring af indsamling, sortering, genanvendelse skal undersøges og vurderes
 • Alle emballager i praksis skal designes således, at de er 100% genbrugelige, genanvendelige eller kompostérbare i 2025
 • At 60% af al emballage genanvendes i 2022
 • At der anvendes 30% genanvendet plastmateriale i 2025


Udgangspunktet for den nye franske plan er, at aktører fra alle led i værdikæden skal inddrages. Planen giver mulighed for en dynamisk proces, som giver plads til at mål kan opjusteres i takt med at der sker fremskridt. Som underskriver af den nye plan forpligter aktørerne sig til bl.a. at sikre gennemsigtigheden i samarbejdet, aktørerne imellem, baseret på et princip om dialog i respekt for retten til konkurrence; at bidrage til den samlede overvågning af fremskridt mod de fastsatte kvantitative mål; at forenkle og forbedre kommunikationen til forbrugerne samt at forenkle sorteringsprocessen ved at homogenisere instrukserne samt at bidrage med halv-årlig feedback i forhold til de enkelte aktørers fremskridt. I tillæg byder planen på en række meget konkrete krav, som præsenteres i planens Bilag 1.


Den nye plan bygger på de samme seks cirkulære principper, som Ellen MacArthurs ”Global Commitment”, herunder: 

 • At eliminere problematiske eller unødvendige plastemballager gennem redesign, innovation og nye forretningsmodeller
 • At anvende modeller for genbrug, hvor det er relevant, hvilket reducerer behovet for engangsemballage
 • At alle plastemballager er 100% genbrugelige, genanvendelige eller kompostbare
 • At alle plastemballager i praksis genbruges, genanvendes eller komposteres
 • At brug af plast er helt afkoblet fra forbruget af begrænsede ressourcer
 • At alle plastemballager er fri for farlige kemikalier, og at alle påvirkede personers sundhed, sikkerhed og rettigheder respekteres. 


Læs mere
Du kan læse dagens pressemeddelelse på det franske ministeries hjemmeside her samt selve planen ”Pacte national sur les emballages plastiquesher.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.