Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny britisk køreplan for plastemballager

19. november 2018
Ny britisk køreplan for plastemballager

Konkrete anbefalinger skal bringe briterne sikkert frem mod ambitiøse mål for plastemballager.

Briterne demonstrerer endnu engang, i lighed med de tidligere Courtauld Commitment programmer (som du bl.a. kan læse om her), at man gennem frivillighedens vej kan samle og forpligte værdikæden til at arbejde mod et fælles mål. Denne gang har briterne har netop lanceret en køreplan, der frem mod 2025 skal guide hele den britiske plastværdikæde videre mod fire mål, som oprindeligt blev lanceret under den såkaldte Plastic Pact aftale, der bl.a. er forankret i Ellen MacArthur Fonden. Ambitionen er, at man med udgangen af 2025 skal sørge for, at:

  • Eliminere problematiske eller unødvendige engangsemballager ved hjælp af re-design, innovation eller alternative (genbrugs) modeller
  • 100% af alle plastemballager skal kunne genbruges, genanvendes eller komposteres
  • 70% af alle plastemballager skal genanvendes eller komposteres
  • 30% gennemsnitlig anvendelse af genanvendt materiale i al plastemballage


Plastic Pact'en blev lanceret i foråret 2018 og de nuværende 68 erhvervsmedlemmer er allerede godt i gang med konkrete tiltag, som skal bringe dem tættere på målene. Store spillere som Coca Cola, Unilever og Marks & Spencer har forpligtet sig til at gøre sit for at bringe værdikæden videre, men også dansk forankrede aktører som Arla og Færch Plast har meldt sig under fanerne. De nuværende medlemmer af Pact'en er ansvarlige for mere end 80% af emballagerne i de britiske supermarkeder og for mere end 50% af den totale plastemballagemængde på det britiske marked.

Både virksomheder, politikere og forbrugere skal involveres
Under programmet lancerer man så nu en egentlig køreplan, hvor der under hvert af de fire mål præsenteres konkrete anbefalinger til, hvad både medlemmerne af Pact'en, men også de øvrige britiske aktører, kan gøre, for at målene skal blive til virkelighed. I køreplanen præsenteres de mest centrale udfordringer under hvert af de fire mål, som aktørerne står over for, samt herefter en tre-trins plan med konkrete tiltag, som aktørerne skal gennemføre inden hhv. april 2019, udgangen af 2022 og udgangen af 2025. Dokumentet er designet som et "levende dokument", der kan udvikle sig over tid i takt med at det omkringliggende landskab forandrer sig. Det understreges samtidig også, at virksomhederne alene ikke kan gøre hele forskellen men også, at politikere og forbrugere skal involveres, hvis de ambitiøse mål skal nås.

Køreplanen præsenteres forud for den kommende britiske affalds- og ressourcestrategi, som forventes at indeholde politiske tiltag, der skal drive plastagendaen fremad i Storbritannien. I den forbindelse forventes bl.a. nye producentansvarsregler at få en betydelig effekt må markedet.

 

Du kan finde den nye køreplan her

Du kan læse mere om Plastic Pact'en her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.