Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Bygninger skal designes til cirkularitet

13. september 2021
Bygninger skal designes til cirkularitet
Nyt omfattende studie fra EU præsenterer bud på, hvordan politiske rammer kan skubbe på den cirkulære omstilling inden for byggesektoren.

De europæiske bygningernes livscyklus er bl.a. årsag til 50% af det samlede energiforbrug, 40% af de samlede drivhusgasemissioner, 50% af udvindingen af råstoffer samt en tredjedel af alt vandforbrug i EU. Et nyt studie fra Europa-Kommissionen foreslår derfor en række forskellige politiske tiltag, der kan understøtte optagelsen af cirkulære principper inden for bygningsdesign på både europæisk, nationalt og lokalt niveau. Målet er at præsentere nogle initiativer, der kan være med til at forlænge bygningernes levetid, øge anvendelsen af sekundære råvarer, herunder både genbrugte og genanvendte materialer, samt forbedre ressourceeffektiviteten gennem hele bygningens livscyklus. Det nye studie skal dermed gøre det muligt for både myndigheder og øvrige aktører at træffe informerede beslutninger med henblik på at opnå øget levetid og ressourceeffektivitet samt at reducere affaldsmængderne og lette affaldshåndteringen.

EU har allerede gennemført en række initiativer på området, herunder bl.a. EU’s cirkulære handlingsplan, EU’s strategi for en renoveringsbølge og Level(s) systemet, der tilsammen bl.a. skal sikre indførelsen af cirkulære principper og en fordobling af den årlige mængde renoveringer af EU’s bygninger. Alligevel er der fortsat brug for mere konkrete initiativer, hvis missionerne skal lykkes og i det nye studie pointeres det bl.a., at omstillingen vil kræve et radikalt kulturskifte hen imod initiativer og politiske rammer, der rammer alle led i bygningernes livscyklus og som engagerer alle aktører i værdikæden.

Fire forslag til politisk handling
For at blive lidt mere konkrete på, hvilke initiativer der kan være relevante at arbejde videre med i en europæiske kontekst, gennemførte man i forbindelse med projektet en bl.a. en on-line undersøgelse, der viste, at der endnu ikke findes noget enkelt politisk initiativ (eller en specifik kombination af initiativer), der kan sikre cirkularitet i de europæiske bygninger, og at indsatsen i stedet kræver et varieret sæt af instrumenter, der kan håndtere de meget forskelligartede barrierer, som karakteriserer byggesektoren.

For at identificere de mest relevante initiativer opstillede forfatterne bag studiet derfor i første omgang en lang bruttoliste af muligheder, der byggede på input fra både casestudier, den føromtalte on-line survey samt en analyse af potentielle synergier med eksisterende politikker og initiativer. Herefter blev initiativerne fra denne bruttoliste vurderet i forhold til:

-eksisterende nationale og regionale politikker og tilgange

-evnen til at tackle primære udfordringer og barrierer

-prioriterede områder på tværs af værdikæden

-potentielle synergier med eksisterende EU-politikker og initiativer

På den måde blev listen reduceret til de fire mest relevante muligheder for politisk handling, hvis de europæiske bygninger skal designes til cirkularitet:

-Mulig revision af regulativet for byggevarer

-Mulig revision af direktivet for bygningers energimæssige ydeevne

-Mulig revision og udvidelse af kriterier for grønne offentlige indkøb

-Udvikling af en guide for lokale og regionale myndigheder

I rapporten bliver hver af de fire muligheder præsenteret og evalueret i forhold til både mål, politiske kontekst, relevante initiativer og begrundelsen for dem, potentielle mekanismer, der skal sikre, at initiativet leverer samt vigtige succesfaktorer. Herefter bliver sammenhænge mellem de fire initiativer analyseret, ligesom akkumulerende effekter bliver beskrevet.

Input til det videre arbejde
I tillæg til de fire relevante muligheder pointeres det også, at der bl.a. er brug for mere digitalisering, bedre dataindsamling, kapacitetsopbygning og oplæring, videreudvikling af ecodesignkriterier og bæredygtig produktpolitik, øget standardisering samt forskning og udvikling inden for området. Endelig præsenteres også en række anbefalinger, der kan understøtte en kommende køreplan for optagelse og implementering af cirkulære designprincipper for bygninger i EU, hvorunder de foreslåede initiativer præsenteres sammen med de allerede besluttede politiske rammesæt og initiativer inden for området.

Læs mere
Du kan finde hele studiet ”Study on circular economy principles for buildings’ design” her.

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.