Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Arbejdet med "de problematiske stoffer" fortsætter i EU

25. juni 2019
Arbejdet med "de problematiske stoffer" fortsætter i EU
Tre nye studier skal kvalificere arbejdet med at sætte en fælles retning for produkt-, kemi- og affaldslovgivningerne i EU.

I begyndelsen af 2018 lancerede Europa-Kommissionen en meddelelse om grænsefladerne mellem kemi, produkter og affald. Meddelelsen var en del af det arbejde, som udsprang af den oprindelige handlingsplan for cirkulær økonomi, som bl.a. også har affødt de nye EU-direktiver for affald. Målet med meddelelsen var to-delt: 

  1. at fremme genanvendelsen samt at øge brugen af sekundære råvarer ved at begrænse unødige hindringer samt at facilitere den grænseoverskridende handel med sekundære råvarer, således at de let kan handles i EU
  2. substituere ”problematiske stoffer” og, hvor det er muligt, at reducere mængderne samt øge sporbarheden af disse

 

Tre nye studier skal kvalificere arbejdet

Meddelelsen samt det tilhørende arbejdsdokument blev udformet i samarbejde mellem eksperter fra lovgivningsområderne affald, kemikalier og produkter, der ofte kan komme til at agere modstridende, når den cirkulære økonomi skal blive til virkelighed. Meddelelsen skulle således sætte gang i en fælles retning, som siden hen har skullet tilpasses og kvalificeres ved hjælp af bl.a. en offentlig høring inden for området. Seneste nyt er nu, at Kommissionen har igangsat arbejdet med tre nye rapporter, der skal fastlægge:

  • en konkret metode der skal understøtte beslutningstagere, i forbindelse med en vurdering af genanvendeligheden af affald, der indeholder såkaldte problematiske stoffer. (I Kommissionens meddelelse betegnes ”problematiske stoffer” som stoffer, der enten besidder en teknisk barriere for genanvendelse (lugt, farvestof el. lign) eller stoffer, der er farlige for mennesker eller miljø.)
  • muligheden for, at især genanvendere kan få adgang til at anvende informationssystemer, som kan spore indholdet af problematiske stoffer i materialer
  • medlemsstaternes praksis i forhold til implementering og verificering af end-of-waste bestemmelserne

De tre undersøgelser ventes at blive publiceret i løbet af 2019 og senest i begyndelsen af 2020. Hold øje med DAKOFAs hjemmeside for nyt om initiativet.

 

På DAKOFAs konference om "Affaldslovgivningen i lyset af cirkulær økonomi" blev en del af problematikkerne også diskuteret. 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.