Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Affald eller produkt? - Affaldslovgivningen i lyset af cirkulær økonomi

Affald eller produkt? - Affaldslovgivningen i lyset af cirkulær økonomi
På denne konference vil vi dykke ned i EU’s CØ-krav til medlemsstaterne samt eventuelle udfordringer i relation til lovgivningen i både EU og i Danmark. Vi vil undersøge kommunernes og virksomhedernes muligheder og roller i en cirkulær omstilling og præsentere eksempler fra den virkelige verden, der illustrerer, hvornår det bliver svært at skelne mellem affald og produkt.

EU's og Danmarks strategi for cirkulær økonomi samt det nye affaldsdirektiv sætter scenen for fremtidens håndtering af produkter og affald. EU’s retning for fremtiden er klar. Medlemsstaterne skal i de kommende år fokusere på at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi ved bl.a. at understøtte direkte genbrug, forberedelse til genbrug, og at langt mere affald kan klassificeres som produkt via end-of-waste reglerne. Samtidig skal medlemsstaterne sikre, at jagten på cirkulær økonomi ikke får utilsigtede miljømæssige konsekvenser. Det er derfor højaktuelt at være skarpe på, hvornår der er tale om direkte genbrug af en genstand, som er et produkt og dermed omfattet af produktlovgivningerne, og hvornår der er tale om forberedelse til genbrug af en genstand, der klassificeres som affald og derfor skal håndteres efter disse regler.

I praksis er det imidlertid ikke helt let at afgøre, om de ”flotte gamle” gulvbrædder, de ”trendy slidte” jeans eller det gamle TV-apparat er affald eller et produkt. Selv om det kan være svært, er beslutningen afgørende for, hvilke regler der gælder, hvem der må håndtere det og hvem der har ansvaret. Aktørerne støder således ofte ind i affaldslovningen, der i stigende grad udpeges som barriere for udnyttelse af værdierne. Organiseringen af sektoren sættes til tider også under pres – for hvem må høste værdierne, og hvornår er det en miljøpolitisk forpligtelse at sikre affaldshierarkiets prioriteringer?

I løbet af dagen vil vi åbne op for debatten om, hvordan vi i Danmark kan sikre, at vi i fremtiden får de rette incitamenter til en cirkulær økonomi samtidig med, at vi beskytter miljøet. Du vil således på denne konference få et godt indblik i reglerne, som de ser ud i dag samt muligheder og udfordringer i forbindelse med arbejdet i toppen af affaldshierarkiet. Så kom og vær med til at finde vejen til cirkulær økonomi, der hvor det er svært.

Konferencen afholdes d. 30. april 2019, kl. 09.00-16.00, i B!NGS’ konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:50
Velkomst og introduktion til EU's CØ-regler
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:50-10:20
Hvordan bliver et produkt til affald?
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Hvad siger reglerne, og hvilke konsekvenser har det, at en genstand bliver til affald? Hvem må håndtere affaldet, og hvilke forpligtigelser følger med? I dette oplæg gives overblik over, hvornår en genstand bliver til affald og dermed omfattet af affaldsreglerne.

10:20-10:45
Hvordan bliver affald til et produkt?
Mikkel Clausen, Miljøstyrelsen
Mikkel Clausen

I dette oplæg gives overblik over, hvornår en genstand ophører med at være affald, når det efter endt behandling skal bringes tilbage på markedet. 

10:45-11:05
Kaffepause
11:05-11:20
Fra affald til gødning - en EU-handelsvare
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.

Session 1: Affaldslovgivningen i lyset af den cirkulær økonomi

11:20-11:45
Fra affaldsplan til cirkulær økonomi
11:45-12:15
Spænder affaldshierarkiet ben for den cirkulære økonomi?
Arne Remmen, Aalborg Universitet
Arne Remmen

Hvor går det galt i den nuværende forståelse af affaldshierarkiet? Hvordan får vi sat fokus på produkterne og de inderste cirkler i den cirkulære økonomi? Oplægget vil give konkrete eksempler fra forskellige produktgrupper og brancher.

12:15-12:30
Oplæg til workshop: Understøttes CØ af den nuværende affaldslovgivning? Kan den nuværende lovgivning tilpasses til det cirkulære samfund, eller skal vi begynde forfra?
12:30-13:30
Frokost

Session 2: Hvad kan vi lære af de konkrete cases, hvor grænsen mellem affald og produkt udfordres?

Hvorfor er det afgørende at finde ud af, om det er affald eller ej? For hvem er det vigtigt, og hvad er det for nogle dilemmaer, der implicit ligger i dette grænseland? – Disse spørgsmål belyses i de følgende oplæg.

13:30-13:50
Brugte tekstiler eller tekstilaffald: Hvem må hvad?
Jesper Vange Heinzl, Damifo
Jesper Vange Heinzl

Formand for DAKOFAs netværk for tekstiler
På møderne i DAKOFAs netværk for tekstiler kredser diskussionerne ofte om, hvornår de brugte tekstiler er produkter, og hvornår de er affald. Denne skelnen bliver nemlig afgørende for, hvilke aktører der kan indsamle mængderne samt, hvilke krav der stilles til bl.a. dokumentation og indrapportering.

13:50-14:15
Byggevarer eller byggeaffald: Kan produktlovgivningen sikre miljø og sundhed?
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

Formand for DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald
DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald har arbejdet med at identificere de bærende argumenter for, hvornår en byggevare bliver til affald. Et af de centrale spørgsmål er, om produktlovgivningen kan sikre, at fortidens syndere i form af de farlige stoffer ikke bæres videre i det cirkulære kredsløb.

14:15-14:40
Er rent træ fra byggepladser en råvare eller affald?

Med udgangspunkt i et konkret projekt fortælles her om de udfordringer en virksomhed kan møde på rejsen mod cirkulær økonomi

14:40-15:00
Kaffe og kage
15:00-15:55
Workshop og opsamling
15:55-16:00
Afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

30. april 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale (stueetagen)
Vesterbrogade 149, st.1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
16. april 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.