Hybrid-konference: Affaldssektorens omorganisering set fra oven - Hvor langt er vi, hvad er på vej, og hvad er allerede vedtaget?

Affaldssektorens omorganisering set fra oven - Hvor langt er vi, hvad er på vej, og hvad er allerede vedtaget?
Den politiske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 16. juni 2020 indeholder ambitiøse målsætninger om blandt andet en klimaneutral affaldssektor i 2023. Aftalens målsætninger skal ikke mindst nås gennem en omfattende omorganisering af sektoren. Denne konference har karakter af en statuskonference for hele omorganiseringen af affalds- og ressourcesektoren.

På dagen vil du således få mulighed for at skabe dig et overblik over strømlining af affaldsindsamlingen, den nye organisering af genanvendelsessektoren (se evt. DAKOFA nyhed her og her) - herunder overgangsordninger og dispensationer - kommunale udbudskrav, krav til selskabsgørelse, direkte genbrug på genbrugspladserne, styrket affaldstilsyn, udvidet producentansvar for emballage samt den spritnye lov nr. 745 af 13/06/2023 om den fremtidige organisering af forbrændingssektoren (se evt. DAKOFA nyhed om L115 her og her). Sidst - men ikke mindst - byder dagen på et oplæg fra Forsyningstilsynet, der har fået tildelt en yderst central plads i omorganiseringen af sektoren.

Derfor – deltag i DAKOFAs statuskonference om alle de nye organiseringstiltag og bliv klogere på, hvad der venter dig og resten af den danske affalds- og ressourcesektor.

Da der er tale om en hybridkonference, kan op til 50 deltagere sikre sig fysisk deltagelse i DAKOFAs konferencelokale på Vesterbrogade i København, mens de resterende deltager via ZOOM (eller YouTube). Alle vil dog have mulighed for at give deres bidrag med spørgsmål eller kommentarer gennem dagen – hvad enten det er i virkelig eller virtuel tilstand.

Program

9:30-10:00
Morgenkaffe og registrering
10:00-10:25
Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, herunder øget strømlining af affaldssorteringen

v/Ole Morten Petersen og Annette Braunstein, DAKOFA

10:25-11:00
Status på udmøntning af L 898 og implementering af den politiske aftale om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser

v/Karen Steffensen Bach, Energistyrelsen

11:00-11:45
Den politiske aftale om producentansvaret samt lovforslaget og den første bekendtgørelse

v/Thomas Bangsgaard Vestergaard, Miljøstyrelsen 

11:45-12:30
Frokost
12:30-12:55
Den politiske aftale om et styrket affaldstilsyn i 2025 – hvordan bliver arbejdsfordelingen fremover?

v/Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen

12:55-13:30
Status for Forsyningstilsynets arbejde under L898 og aktørbekendtgørelsen

v/Michael Sverdin-Højer og Martin Windelin, Forsyningstilsynet

13:30-13:50
Pause
13:50-14:20
Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald – Lovforslag L 115

v/Jakob Emil Wulff, Energistyrelsen

14:20-14:45
Forsyningstilsynets rolle under L115

v/Martin Windelin, Forsyningstilsynet

14:45-15:00
Afslutning og afrunding på dagen

v/DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. juni 2023
kl. 09.30 - 15.00

Hvor

DAKOFAs lokaler og ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Fysisk pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.200,00
Online pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.200,00
Fysisk pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 5.000,00
Online pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 5.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
14. juni 2023

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.